Movie Window

Movie Window, hvor du bygger filmen din fra råmaterialet i Albumet, opptar den nedre halvdelen av skjermen i Studios Redigeringsmodus. For å komme til Movie Window bytter du først til Redigeringsmodus hvis du ikke allerede er der:

Pinnacle Studio image001 Movie Window

Tittelfeltet i Movie Window inneholder flere viktige kontroller og visninger. Verktøyknappene til venstre for tittelfeltet åpner Videoverktøykassen og Audioverktøykassen, som omtales her.

Til høyre for Verktøyknappene er det et tekstområde som viser navnet på prosjektfilen. Statusbeskjeder og advarsler vises også i dette området ved behov.

De neste kontrollene gjelder klippmarkørene, som er som bokmerker i prosjektet ditt. I et nytt prosjekt er Legg til markør-knappen den eneste synlige klippmarkørkontrolleren. Når du legger til din første markør dukker flere kontroller opp.

Pinnacle Studio 085 first clip marker Movie Window

Legg til markør-knappen (øverst) lager en ny klippmarkør ved scrubber-posisjonen på tidslinjen. Etter at du har lagt til en markør i prosjektet ditt vil kontroller for å navngi og velge dem bli synlige (nederst). Se Klippmarkører for full informasjon.

Lenger mot høyre er Audio scrubbing-, Klippdeling - og Klippsletting-knappene, deretter tre visningsvalg-knapper (se Filmvindu-visning) og til slutt en kompakt versjon av Volum og balanse-verktøyets utgangsnivåmåler.

Pinnacle Studio image003 Movie Window

Audio scrubbing-knapp

Pinnacle Studio 085 scrub audio button Movie WindowNormalt forhåndsvises audioen i prosjektet ditt kun under avspilling. Studios funksjon for audio-scrubbing, som skrus på og av med høyttalerknappen, forhåndsviser også audio når du scrubber gjennom filmen din.

Audio-scrubbing gjør livet mye enklere når det skal tas redigeringsavgjørelser som avhenger av lydmerker.

Dele klipp/scene-knappen – barberbladet

Pinnacle Studio 085 razor blade button Movie WindowKlikk på denne knappen for å dele det for tiden valgte klippet i Movie Window, eller den valgte scenen i Albumet.

Ingen informasjon går tapt. Dersom elementet er en Albumscene, deles det i to kortere scener ved det angitte punket. Når elementet er et klipp i Movie Window, blir det duplisert og automatisk beskåret til det angitte delingspunktet.

Barberbladknappen kan brukes i samsvar med knappene for låsing av spor i Movie Windows Tidslinjevisning for å utføre spesielle operasjoner som innsetting og redigering der lyden ligger foran eller etter bildet.

Pinnacle Studio 086 splitting a clip Movie Window

Deling av et klipp: Plasseringen av redigeringslinjen i det opprinnelige klippet avgjør delingspunktet. Når du bruker barberbladverktøyet, dupliserer Studio klippet og skjærer bort delen etter delingspunktet i den første kopien, og opp til delingspunktet i den andre.

Slette klipp-knappen – søppelbøtta

Pinnacle Studio 086 trash can button Movie WindowDenne knappen sletter det for tiden valgte materialet i hvilket som helst av Movie Windows visninger. Standardoppførsel er at når videoklipp på hovedvideo-sporet i prosjektet ditt slettes i en hvilken som helst visning, så lukkes det gapet i filmen din som normalt ville oppstå som resultat av slettingen automatisk, og klipp på andre spor fjernes eller forkortes om nødvendig for å holde alt synkront.

Når du sletter klipp på andre spor, er standard oppførsel at gap mellom dem ikke fjernes automatisk, slik at timingen for andre klipp ikke påvirkes.

Hvis du trykker Ctrl mens du klikker delete-knappen eller trykker Delete, reverseres standard oppførsel for det aktuelle sporet. Det vil si at på hovedvideosporet vil Ctrl+Delete etterlate et gap når klippet fjernes, mens på de andre sporene vil gapet på sporet lukkes. Andre spor blir ikke påvirket i noen av disse tilfellene.

Du kommer også til sletteoperasjonene fra kontekstmenyen du får opp ved å høyreklikke på klipp på Tidslinjen.

Pinnacle Studio image008 Movie Window

Slettealternativene på høyreknappmenyen for Tidslinjeklipp er ikke de samme for klipp på hovedvideosporet (V) som for de på andre spor (H). Menyene oppsummerer de kontekstavhengige snarveistastene.

Posisjonskontroll: redigeringslinje, markører

Current position (nåværende posisjon) er den framen som vises i Player når du arbeider med et klipp i Movie Window. I Tidslinjevisningen er den representert ved redigeringslinjen. Nåværende posisjon kan endres ved å flytte enten Tidslinjemarkøren (som redigeringslinjen er festet til) eller Player-markøren.

Pinnacle Studio image009 Movie Window

Når verktøyet Klippegenskaper er åpent, er trimmingsmarkøren, en tredje markør, tilgjengelig for justering av nåværende posisjon innenfor klippet under trimmingen.

ð Movie Window-visninger

ð Verktøykassene

Movie Window