Movie Window-visninger

Movie Window har tre forskjellige visninger for prosjektet ditt: Tidslinje, Storyboard og Tekst. Velg den du ønsker å bruke ved å klikke på knappene for visningsvalg i det øverste høyre hjørnet av Movie Window.

ð Storyboard-visning

ð Tidslinjevisning

ð Tekstvisning

Movie Window-visninger