Tidslinjevisning

Pinnacle Studio 090 timeline view button TidslinjevisningI Tidslinjevisningen ser du posisjonen til og varigheten av klipp i forhold til Tidsskalaen. Her vises også opp til åtte spor hvor du kan plassere forskjellige klipptyper:

Pinnacle Studio 090 timeline track icon  video Tidslinjevisning·    Video, pluss fullskjerms diskmenyer, titler og grafikk: Video-sporet inneholder det primære visuelle materialet i produksjonen din. Se Videoklipp,Stillbilder og Diskmenyer for mer informasjon.

Pinnacle Studio 090 timeline track icon  audio Tidslinjevisning·    Original (eller “synkron”) audio: Original audio-sporet inneholder den lyden som ble digitalisert sammen med videoen fra kameraet ditt. Du kan modifisere audioklippene på dette sporet slik at du oppnår forskjellige effekter ved bruk av teknikker for innsetting og deling. Se Redigering ved innsetting og Deling for mer informasjon.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  overlay Tidslinjevisning·    Overlay-video og -audio: I Studio Plus kan video og bilder som er plassert på overlay-sporet brukes med verktøyene Picture-in-picture og Chroma key for å gi videoproduksjonene dine et profesjonelt preg. Disse funksjonene er låst i andre versjoner av Studio, og gir “vannmerket” output ved bruk. Du kan oppgradere til Studio Plus når som helst dersom du trenger de avanserte mulighetene det gir. Original-audio for overlay-video er lagret på det linkede audio-sporet. Se Tosporsredigering med Studio Plus for detaljer omkring overlay-sporet.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  title+overlay Tidslinjevisning·    Tittel- og grafikk-overlays: Bilder som plasseres på tittel-sporet vil rendres som overlays på hovedvideoen, med gjennomskinnelige bakgrunner. Se Stillbilder og Diskmenyer for mer informasjon.

Pinnacle Studio 091 timeline track icon  sound effects Tidslinjevisning·    Lydeffekter og voice-overs: Audioklippene på dette sporet mikses med original audio-sporet og bakgrunnsmusikk-sporet for å opprette den endelige soundtracken til filmen din. Se Lydeffekter og musikk for all informasjon.

Pinnacle Studio 092 timeline track icon  music Tidslinjevisning·    Bakgrunnsmusikk: Bakgrunnsmusikken til filmene dine kan lages i ønsket varighet med SmartSound-verktøyet eller importeres med CD audio-verktøyet. Soundtracken din kan også benytte mp3 og  andre musikkfiler.

Pinnacle Studio 092 timeline track icon  menus Tidslinjevisning·    Diskmenyer, kapittelmerker og gå-tilbake-til-meny-linker: Dette er et ekstra spor som vises over video-sporet når filmen har minst én diskmeny. Se Diskmenyer for informasjon.

Pinnacle Studio image009 Tidslinjevisning

Fordi mange redigeringsoperasjoner kan utføres kun i Tidslinjevisningen, er det opp til deg hvorvidt omfattende, detaljert eller avansert redigering er påkrevd.

Sporlåsing

Video-sporet har normalt forrang fremfor alle andre spor ved trimming eller sletting. Dette får flere konsekvenser:

·    Når du trimmer et videoklipp, trimmes også klipp som går samtidig på andre spor.

·    Når du sletter et videoklipp, fjernes tidssegmentet det brukte også fra eventuelle parallelle klipp.

·    Klipp som i sin helhet faller innenfor omfanget til et slettet klipp slettes også.

Denne oppførselen kan unngås ved behov med en funksjon som lar deg “låse” valgfrie spor uavhengig av de andre og slik ekskludere dem fra andre redigerings- og avspillingsoperasjoner.

Pinnacle Studio image010 TidslinjevisningHengelås-knappene på høyre side av Movie Window kan klikkes for å veksle mellom låst og ulåst status for de respektive sporene. Sporlåsing gir Studio muligheten for innsettingsredigering og delingsredigering (se Videoklipp).

Spordemping og -skjuling

Pinnacle Studio image011 TidslinjevisningLyden på audio-sporene kan slås av individuelt med mute-knappene på høyre side av Movie Window. Disse knappene har den samme funksjonen som muteknappene i Volum og balanse-verktøyet.

Pinnacle Studio image012 TidslinjevisningDen tilsvarende operasjonen for videospor utføres med hide-knappene, som kan brukes til midlertidig å utelate et spors video fra prosjektet. Dette er særlig nyttig for å se hva som faktisk skjer ved redigering av overlay-video i Studio Plus.

Plassering og tilbakemelding

Studio gir deg flere typer tilbakemelding om handlingene dine når du plasserer klipp i Tidslinjevisningen.

Statuslinjen: Statuslinjeområdet til venstre for Movie Windows tittelfelt viser beskjeder mens du plasserer klipp og utfører andre operasjoner.

Plasseringssymboler: Mens du drar et klipp på plass i Tidslinjen, gir Studio tilbakemelding for å fortelle deg hvorvidt klippets aktuelle plassering er gyldig. Muspekerens form og fargene på de loddrette plasseringslinjene indikerer hva du kan og hva du ikke kan gjøre.

For eksempel, hvis du prøver å dra en lyd over på video-sporet, skifter plasseringslinjene farge fra grønn til rød, musepekeren skifter fra ”kopiere” til ”ikke tilgjengelig”, og statuslinjen forteller deg, “Only scenes, titles, photos, menus and transitions on video track.” (”Kun scener, titler fotoer, menyer og overganger på videosporet.”).

Grønne plasseringslinjer med “kopi”-pekeren Pinnacle Studio 095 plus sign Tidslinjevisning betyr at en handling er lovlig; røde plasseringslinjer med “ikke tilgjengelig”-pekeren X indikerer at du ikke kan utføre operasjonen.

Pinnacle Studio image014 Tidslinjevisning

Klippmarkører

Studios lettfattelige klippmarkørsystem kan forenkle navigasjonen i prosjektet, spesielt i lange og komplekse prosjekter.

Kontroller for klippmarkørene dukker opp i Filmvinduets tittelbjelke. I et nytt prosjekt er den eneste synlige kontrollen i gruppen legg til markør-knappen. De øvrige kontrollene dukker opp når den første markøren har blitt lagt til.

Pinnacle Studio 095 clip markers  add Tidslinjevisning

I et nytt prosjekt er den eneste synlige klippmarkørkontrollen Legg til markør-knappen Œ. Klikk på knappen (eller trykk på ’M’-tasten)for å lage en markør ved Tidslinje-scrubberens posisjon.

Pinnacle Studio 095 clip markers  delete Tidslinjevisning

Så snart en markør har blitt lagt til, endres Legg til markør-knappen til Slett markør, og de øvrige kontrollene dukker opp . Merk markørknapp ’01’ ved scrubber-posisjonen Ž.

Pinnacle Studio 095 clip markers  navigation Tidslinjevisning

Når flere markører legges til, aktiveres knappene Forrige markør og Neste markør etter behov . Studio renumererer markører for å holde dem i rekkefølge , men beholder navnet du eventuelt har gitt dem .

En klippmarkør representerer en bestemt frame i et bestemt klipp. Selv om klippet er flyttet rundt inne i prosjektet, eller beskåret, forblir ankerplasseringen uendret. Likevel kan markøren i seg selv flyttes, til og med til et annet klipp, ved å dra den med musen.

Klippmarkørenes kontroller:

Pinnacle Studio 096 marker buttons  add delete Tidslinjevisning·    Legg til markør, slett markør: I tidslinjevisningen er legg til markør-knappen tilgjengelig når du velger et klipp, så lenge det ikke allerede finnes en markering på markørplassen. Hvis det finnes en markering vil slett markør-knappen komme frem i stedet.

Pinnacle Studio Tidslinjevisning ext previous.png" align="right" hspace="12">·    Forrige markering, neste markør: Med disse knappene kan du bla igjennom markørene i prosjektet. I motsetning til legg til markør og slett markør-knappene er disse knappene tilgjengelige i alle Movie Window-visninger, og ikke kun i tidslinjevisningen.

·    Klippmarkørtittel: Hvis det er en klippmarkør ved Tidslinje-scrubberens posisjon, vises nummerering og navn i tekstfeltet (ellers er feltet ikke redigerbart). Det viste markørnummeret tildeles automatisk, og kan ikke endres, men et valgfritt navn kan modifiseres etter dine ønsker.

Pinnacle Studio 096 marker title Tidslinjevisning

·    Klippmarkørtittelliste: Klikk på pilknappen til høyre for klippmarkørtittelen for å åpne denne listen, som viser nummereringen og navnet til hver markør i prosjektet. Ved å velge en markør flyttes Tidslinje-scrubberen til den korresponderende posisjonen.

Pinnacle Studio 096 marker list Tidslinjevisning

Merk: Når du har flere enn bare svært få markører i prosjektet ditt blir det lettere å administrere dem hvis du gir dem meningsfulle navn. Navngiving er likevel valgfritt, som nevnt ovenfor, og Studio hjelper med å holde listen i tidsrekkefølge.

Tidslinjevisning