Lydsporproduksjon

Produksjon av lydspor er en kunst, men det er en kunst man kan lære. Naturligvis er det ingen lett oppgave å plassere fortellerstemmen på rett plass, men korte, informative kommentarer er ofte veldig nyttige for seeren. All berettelse som er tilstede bør lyde naturlig, uttrykksfullt og spontant, ikke tørt og stivt.

Hold kommentarene korte

En generell regel som gjelder alle kommentarer er at mindre er bedre. Bildene bør få tale for seg selv, og ting som bildene gjør åpenbare for seeren trenger ingen kommentarer.

Bevar Originallyd

Inntalte kommentarer bør blandes med både originallyden og musikken på en slik måte at originallyden fremdeles kan høres. Naturlige lyder er en del av materialet ditt og bør ikke kuttes helt bort hvis mulig, video uten naturlig lyd kan nemlig virke steril og mindre autentisk. Ofte har imidlertid opptaksutstyret fått med støy fra fly og biler som ikke er med i scenen. Slike lyder, eller høy lyd fra vind, som er mer distraherende enn noe annet, bør maskeres eller erstattes av passende fortelling eller musikk.

Velg egnet Musikk

Velegnet musikk gir filmen din en profesjonell touch og kan gjøre mye for å styrke budskapet i en video. Musikken du velger bør imidlertid alltid passe filmens budskap. Dette er av og til en tidkrevende og utfordrende affære, men gode resultater settes høyt av seeren.

Lydsporproduksjon