Oppsettsinnstillinger

Med disse innstillingene kan du justere forskjellige aspekter rundt drift og bruk av Studio. De forhåndsgitte verdiene egner seg godt til de fleste situasjoner og maskinvarekombinasjoner. Imidlertid ønsker du kanskje å modifisere dem slik at de passer enten arbeidsstilen din eller den utstyrskombinasjonen du har.

Om Studios oppsettsalternativer

Oppsettsalternativene i Studio er fordelt på to dialogbokser med skilleark. Begge dialogboksene har flere paneler.

De fire panelene i dialogboksen Main Options (hovedinnstillinger) dekker innstillinger som gjelder Capture Mode (Digitaliseringsmodus) og Edit Mode (Redigeringsmodus). Åpne denne dialogboksen på et panel du selv velger ved å velge én av kommandoene i den første gruppen på Setup-menyen.

Pinnacle Studio image001 Oppsettsinnstillinger

Dialogboksen Make Movie Options har tre paneler, ett for hver av tre medietyper: disc, file og tape. Åpne denne dialogboksen ved å velge én av kommandoene i den andre gruppen på Setup-menyen.

Pinnacle Studio image002 Oppsettsinnstillinger

Oppsettsinnstillinger i Studio gjelder både nåværende og fremtidige Studio-økter. Det finnes ingen global tilbakestillingsfunksjon.

ð Digitaliseringskilde – innstillinger

ð Digitaliseringsformat – innstillinger

ð Prosjektinnstillinger

ð Video- og audioinnstillinger

ð Make Disc options (Lage disk-innstillinger)

ð Make File settings (Lage fil-innstillinger)

ð Make Real Media file options (Lage Real Media-fil – innstillinger)

ð Make Windows Media file settings (Lage Windows Media-fil – innstillinger)

ð Make tape settings (Lage tape – innstillinger)

Oppsettsinnstillinger