Make Disc options (Lage disk-innstillinger)

Med disse instillingene kan du endre alternativene for oppretting av VCD-, S‑VCD-, DVD-, HD-DVD- eller Blu-ray-disker, og for å lage et disk-image på harddisken.

Å lage en VCD eller S-VCD krever en CD- eller DVD-brenner. For å lage en DVD, trenger du en DVD- eller HD-DVD-brenner. En HD-DVD krever en HD-DVD-brenner, og for å lage en Blu-ray-disk kreves en Blu-ray-brenner.

Du kan brenne DVDer i standardformat for DVD-spillere, i AVCHD-format for Blu-rayspillere, eller i HD DVD-format for HD DVD-spillere. For detaljer, se Output til diskmedia.

Format

Disktype: Velg VCD, S‑VCD, DVD eller Blu-ray for å lage en disk (eller et disk-image) av tilsvarende type. Velg HD-DVD for å lage enten en DVD eller en HD-DVD for avspilling i en HD-DVD-spiller. Hvis du vil lage en DVD som kan leses av de fleste Blu-Ray-enheter, velg AVCHD.

Videokvalitet / anvendelse av disk: Disse settingene (Automatic, Best video quality, Most video on disc og Custom) er tilgjengelige unntagen for VCDer, som har fast format. De første tre innstillingene er forhåndsinnstillinger som korresponderer med spesielle datahastigheter. Custom-alternativet lar deg instille datahastigheten til en annen verdi. For hvert tilfelle vil det gis en beregning for hvor mye av videoen disken kan romme med den gjeldende settingen.

Kbits/sekund: Når Custom-alternativet er valgt i den forrige innstillingen vil denne dropdown-kombinasjonslisten og redigeringsfeltet la deg velge og spesifisere datahastigheten,  og dermed også videokvaliteten og den maksimale lengden på disken. Høyere verdier gir bedre kvalitet og lavere kapasitet.

Lydkomprimering: Avhengig av formatet tilbys noen av de følgende måtene å lagre filmens lydspor:

·    PCM-omkoding for stereolyd støttes av alle DVD-spillere, men tar mer plass på DVD-en enn MPEG gjør.

·    MPEG audio, i MPA (MPEG-1 Layer 2) format, finnes alltid på PAL DVD-spillere. På NTSC-spillere er det broadly supported, men teoretisk er det valgfritt.

·    Dolby ® Digital 2-kanals omkoding kan brukes til kompakt lagring av enten et stereo- eller et surround-lydspor. For å høre surround-miksen kreves utstyr som er kompatibelt med Dolby Pro Logic. På andre systemer vil dette høres som en normal stereo-miks.

·    Dolby ® Digital 5.1-kanals omkoding lagrer surround-kanalene diskret. For å høre surround-miksen ved avspilling kreves det surround-forsterker og -høyttalersystem.

Use progressive encoding (bruk progressiv omkoding): Hver frame i et normalt fjernsynsbilde blir vist som to etterfølgende “felter”, der hvert felt inneholder halvparten av de flere hundre horisontale videolinjene som utgjør hele bildet: linjene med oddetall i ett felt, og de med partall i det andre. Øyet ser de superponerte feltene som ett enkelt bilde.

Dette systemet, som kalles “interlaced scanning”, gir rimelig gode resultater på grunn av egenskapene til tv-skjermer og det menneskelige synssystemet.

Likevel kan høydefinisjons TV-systemer og typiske dataskjermer komme med “progressiv skanning”, hvor bildet trekkes fra topp til bunn med en høyere oppfriskningsrate, noe som kan produsere et klarere bilde med mindre flimmer. Hvis prosjektet ditt hovedsaklig består av progressiv skannet video, og/eller stillbilder, gir avkrysning i denne boksen overlegen utgangskvalitet. Dette alternativet bør likevel vanligvis være uavkrysset.

Always re-encode entire movie (omkod alltid hele filmen på nytt): Dette alternativet sørger for at filmen din fullstendig rendres om igjen for utmating. Dette er å anbefale kun når du opplever problemer med den utmatede filmen og vil eliminere flest mulige kilder til feilen.

Pinnacle Studio image001 Make Disc options (Lage disk innstillinger)

Burn options (brenneinnstillinger)

Burn directly to disc (brenn direkte til disk): Filmen din brennes til disken i henhold til innstillingene i Format-boksen.

Sikker fremgangsmåte: lage diskinnhold og deretter brenne: Dette alternativet utsetter brenningen til etter diskfilene er laget, heller enn å frembringe data for disken mens du brenner. Dette tar lengre tid enn den direkte fremgangsmåten, men du unngår diskfeil som kan oppstå hvis systemet ditt ikke kan behandle dataene hurtig nok for å holde tritt med diskbrenneren.

Pinnacle Studio image002 Make Disc options (Lage disk innstillinger)Lag et diskinnhold uten å brenne: Velger du dette, bruker du ikke diskbrenneren din. I stedet vil de samme filene som du vanligvis lagrer på en disk bli lagret i en harddrive mappe som et “diskbilde”. For noen disktyper kan du velge diskbildenes formater. Velg den du vil ha fra listen med Bildetyper i området Media og alternativerer.

Brenn fra disk du har laget tidligere: I stedet for å bruke ditt nåværende prosjekt direkte for å brenne en disk, sendes nå et disk bilde du har laget tidliger til brenneren din. Dette gjør det mulig å dele opp arbeidet med å lage en disk i to adskilte etapper. Dette er spesielt nyttig når du vil lage flere separate kopier av det samme prosjektet, eller når du vil generere disken på én datamaskin men brenne den på en annen.

Indstillinger for medier og enheter

Målmedia: Velg en post fra denne nedtrekklisten som matcher typen og kapasiteten til disken du skal
brenne prosjektet ditt til.

Disc writer device (diskbrennerenhet): Har du flere enn én diskbrenner på systemet ditt, velger du den du vil at Studio skal bruke.

Copies (kopier): Velg eller tast inn antallet kopier du vil lage av denne disken.

Skrivehastighet: Velg en av de tilgjengelige hastighetene, eller la være med å utfylle feltet for å la hastigheten velges automatisk.

Bildetype: Denne dropdown-listen lar deg velge mellom VIDEO_TS-mappe og ISO-fil bildetyper. Dette kan være et viktig valg hvis du vil ha tilgang til bildet også fra annen programvare.

Pinnacle Studio image003 Make Disc options (Lage disk innstillinger)

Eject disc when done (skyv ut disken ved fullføring): Kryss av i denne boksen hvis du vil at Studio automatisk skal skyve ut disken når brenneprosessen er fullført.

Generelle alternativer

Disse alternativene gjelder for både Lage disk- og Lage fil-alternativpanelet. Med disse, sammen eller hver for seg, kan du spesifisere bestemte handlinger for utføring når filmdisken eller -filen er opprettet.

Pinnacle Studio image004 Make Disc options (Lage disk innstillinger)

Spill lyd ved fullføring: Så snart Studio er ferdig med å mate ut filmen din spilles det en varsellyd gjennom PC-ens høytalere. Dette er nyttig hvis du vil arbeide i nærheten mens det CPU-intensive arbeidet med filmgenereringen blir ferdig. Se til at høytalerne er slått på og at volumet er tilpasset når du benytter deg av denne egenskapen.

Slå av PC-en ved fullføring: Etter å ha matet ut filmen din gir Studio beskjed til Windows om å slå av PC-en. Dette alternativet sørger for at systemet slås av, selv om du er vekke fra pulten, eller til og med har falt i søvn, når utmatingen er fullført.

Make Disc options (Lage disk-innstillinger)