Make File settings (Lage fil-innstillinger)

 File Type- og Preset-lista, som holder til øverst på innstillingspanelet for Make File for alle filtyper, samsvarer med Format- og Preset-listene i Output Browser (utmatingsbrowseren) (se Lage filmen din). De fleste filtyper har et felles kontrollpanel. Filtypene Real Media og Windows Media har spesialpaneler.

Fellespanelet som beskrives her, brukes av alle andre støttede filtyper: 3GP, AVI, DivX, Flash Video, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 (inkludert iPod-kompatible og Sony PSP-kompatible), og typene som har kun audio.

Har du valgt preseten Custom (tilpasset), kan du på dette panelet justere fil- og kompresjonsinnstillinger. De fleste filtypene støtter tilpasning til en viss grad.

Du kan bruke Custom-innstillinger til å minimalisere størrelsen på den utmatede filen, øke kvaliteten på den, eller for å gjøre den klar for spesielle formål (slik som distribusjon via Internett) hvor det kan stilles krav til egenskaper som blant andre framestørrelse.

Pinnacle Studio image001 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Make File-innstillingspanelet blir brukt av alle filtyper unntatt Real Media Windows Media. Ikke alle innstillingene er tilgjengelig for alle filtyper.

Merk: MPEG-2- og MPEG-4-filer krever en spesiell dekoder-programvare. Uten en egnet dekoder installert på PC-en din vil du ikke kunne spille av disse filtypene.

Video settings (videoinnstillinger)

Include video: Denne boksen er krysset av som standard. Fjerner du krysset får utmatingsfilen kun audio.

List all codecs (vis alle codecs): Normalt er det ikke krysset av i denne boksen: de eneste codec-ene i listen er de som er sertifisert av Pinnacle Systems for bruk til digitalisering med forhåndsvisningskvalitet. Krysser du av for denne, vises alle codecs som er installert på pc-en din, uansett om de er sertifisert eller ikke.

Å bruke codecs som ikke er sertifisert av Pinnacle Systems kan gi uønskede resultater. Pinnacle Systems kan ikke yte teknisk support for problemer i forbindelse med bruk av codecs som ikke er sertifiserte.

Options (innstillinger): Options-knappen åpner et codec-spesifikt innstillingspanel når et slikt er tilgjengelig.

Compression (komprimering): Velg den kompressoren (codec) som egner seg best for det du er ute etter. Når du lager en AVI-fil, bør du velge komprimeringsinnstillinger for evnene til, og codec-ene som støttes av, målgruppens platform (datasystemet).

Pinnacle Studio image002 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Resolution (oppløsning): Dette er en nedtrekksliste med presets som gir standardinnstillinger for Width (bredde) og Height (høyde). Custom-preset lar deg bestemme dimensjonene direkte.

Width, Height (bredde, høyde): Framestørrelsen blir målt i piksler. Normalinnstillingen er den oppløsningen Studio digitaliserer i. Ved å minske bredden og høyden minskes også filstørrelsen betraktelig.

Pinnacle Studio image003 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Rammens hastighet: Standardrammen har 29.97 bilder per sekund for NTSC, og 25 bilder per sekund for PAL. Du kan eventuelt sette bildehastigheten ned for tilbehør som for eksempel Web video.

Pinnacle Studio image004 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Quality, Data rate: Avhengig av den codec-en som er i bruk, kan du justere kvalitetsprosentandelen eller dataraten med slideren. Jo høyere prosentandel du velger, desto større blir den endelige filen.

Pinnacle Studio image005 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Audio settings (audioinnstillinger)

Hvis du vil holde filstørrelser på et minimum, kan audio for mange digitale formål settes til 8‑bit mono ved 11 kHz. Du kan generelt prøve 8-bit 11 kHz for audio som består hovedsakelig av tale, og 16-bit stereo ved 22 eller 44 kHz for audio som for det meste består av musikk. Til sammenligning er cd-rom-musikk 16-bit stereo samplet ved 44 kHz. En annen måte å vurdere alternativene for audiokomprimering på er at 11 kHz er sammenlignbart med AM-radiokvalitet, 22 kHz er sammenlignbart med FM og 16-bit stereo, 44 kHz med audio-cd-kvalitet.

Med lyd: Dette er standardalternativet. Hvis du ikke utfyller boksene blir filen uten lyd.

Alternativer: Options-knappen vil åpne et codec-spesifikt valgpanel hvis det er tilgjengelig.

Komprimering: De programvarene for dekoding som er listet her varierer etter filtype.

Kanaler: Mulige alternativer på denne listen inkluderer Mono, Stereo og MultiChannel, avhengig av filtypen. Filstørrelsen øker når flere kanaler benyttes.

Sample rate: Digital audio blir laget ved å ta regelmessige, umiddelbare samples fra den kontinuerlige, analoge bølgeformen. Jo flere samples, desto bedre lyd. For eksempel er audio-cd-er spilt inn ved 44 kHz, 16-bit stereo. Audio kan samples ved 11 kHz for de fleste digitale bruksområdene, spesielt for tale.

Data rate: Denne nedtrekksmenyen kontrollerer dataraten, og følgelig komprimeringsratioen, for audio. Høyere datarater gir bedre kvalitet men også større filer.

Pinnacle Studio image006 Make File settings (Lage fil innstillinger)

Datainnstillinger

Sony PSP Compatible filtype tilbyr et område som heter Data hvor du kan angi tittelen på filmen du har lagret.

Generelle innstillinger

Disse tilsvarer innstillingene for Lage disc-panelet.

Make File settings (Lage fil-innstillinger)