Prosjektinnstillinger

Disse innstillingene er delt inn i fem områder, som omtales i underemnene nedenfor. Maskinvareinnstillinger som vedrører redigering finnes på Video and audio preferences panelet (video- og audioinnstillinger).

Redigeringsmiljø

Automatically save and load my projects (automatisk lagring og innlasting av prosjektene mine): Når denne innstillingen er aktiv vil Studio kontinuerlig oppdatere det lagrede prosjektet ditt mens du arbeider, uten at du selv aktivt må lagre endringene dine. Foretrekker du å ha kontrollen over dine egne innlastinger og lagringer selv, krysser du ikke av for denne innstillingen.

Show large storyboard thumbnails (vis store miniatyrbilder i storyboard): Kryss for å vise flere detaljer i miniatyrframene som vises i Storyboard-visningen i Movie Window.

Show premium content, Show premium features (vis premiummateriale/-funksjoner): Med premiuminnhold og -funksjoner kan du enkelt og greit utvide Studio når du trenger flere ressurser eller mer kraft for å forbedre filmene dine. Premium content (materiale) består av flere effekter, overganger, titler, menyer og lydeffekter. Premium features (funksjoner) refererer til pan-og-zoom, chroma key og andre avanserte egenskaper.

Kryss av i boksene hvis du vil at premiumgjenstander skal listes i Albumet og andre passende steder i Studio.

Generelt når du klikker på en premiumgjenstand blir du tilbudt muligheten til å kjøpe og installere den umiddelbart, uten å måtte avslutte Studio, hvis du har en Internett-forbindelse tilgjengelig. Se Utvide Studio for mer informasjon.

Prosjektformat

Normalen i Studio er at filmprosjektet ditt er i det samme videoformatet som det første klippet du legger til prosjektet. Hvis du vil tvinge nye prosjekter inn i et annet format, klikker du Use this format for new projects (bruk dette formatet for nye prosjekter), og velger det formatet du vil ha fra nedtrekkslisten.

Pinnacle Studio image001 Prosjektinnstillinger

Forhåndsgitte varigheter

Disse varighetstidene blir målt i sekunder og frames. Sekundtelleren skrider frem hver 30. frame for NTSC, og hver 25. frame for PAL.

Pinnacle Studio image002 Prosjektinnstillinger

De tre innstillingene her kontrollerer utgangsverdiene for varigheten av overganger, stillbilder og volumfades når de legges til filmen din. Varighetene kan trimmes til tilpassede verdier under redigering. Standardverdiene som ble forhåndsgitt ved installasjon vises i illustrasjonen over.

Når du tilføyer en diskmeny

Når du plasserer en diskmeny på Tidslinjen, spør Studio om du ønsker å opprette chapter links (kapittellinker) fra menyen til alle klippene som kommer etter den (i alle fall til den neste menyen). Valgene i denne nedtrekklisten lar deg unngå bekreftelsesdialogen, hvis du angir at du alltid vil eller aldri vil at linkene skal opprettes, eller at du vil at Studio skal opprette linkene fra en ny meny til dens kapitler samt return links (returlinker) tilbake til menyen fra slutten av hvert kapittel. Et siste alternativ, “Ask if chapters should be created” (spør om kapitler skal opprettes), viser bekreftelsesdialogen der du kan tilbakestille fabrikkinnstillingen.

Pinnacle Studio image003 Prosjektinnstillinger

Minimum chapter length (minimum kapittellengde): Hvis du har spesifisert at Studio skal opprette kapittellinker automatisk når du tilføyer en meny, blir om nødvendig flere klipp satt sammen til kapitler for å oppnå denne minimumsvarigheten.

Mappe for støttefiler

I mange sammenhenger genererer Studio støttefiler mens du redigerer og mater ut prosjektet ditt. Alle disse blir lagret under harddiskmappen du angir her. Klikk Folder-knappen for å endre plasseringen til støttefilene – noe du gjerne gjør hvis du får behov for å spare plass på en bestemt stasjon.

Pinnacle Studio image004 Prosjektinnstillinger

Delete (slette): Denne knappen åpner dialogen Delete Auxiliary Files (slette støttefiler), hvor du kan få tilbake harddiskplass ved å slette filer som ble opprettet mens prosjektet ditt ble rendret.

Prosjektinnstillinger