Video- og audioinnstillinger

De fem områdene på dette panelet har innstillinger for maskinvare og forhåndsvisning.

Video preview (forhåndsvisning av video)

På grunn av den sentrale rollen forhåndsvisning har under interaktiv videoredigering, har Studio en rekke innstillinger som påvirker forhåndvisningens oppførsel.

Pinnacle Studio image001 Video  og audioinnstillinger

For forhåndvisning på en datamaskins monitor er standardforhåndsvisningen, med en oppløsning på en fjerdedels frame, sannsynligvis mer enn god nok. Har du strenge krav til forhåndsvisningen, og spesielt hvis du skal bruke en ekstern enhet til forhåndsvisning (ved å velge den i Ekstern-nedtrekkslisten), må du kanskje krysse av for Aktiver forhåndsvisning i full oppløsning. På enkelte maskiner kan dette alternativet gi et merkbart ytelsestap.

Aktiver maskinvareakselerasjon drar fordel av de avanserte egenskapene grafikkortet ditt har, der disse kan brukes. Alternativet bør være aktivert med mindre du har display-problemer under forhåndsvisningen.

Nedtrekkslisten Vis forhåndsvisning i fullskjerm på:  lar deg angi hvordan Studio skal forhåndsvise når du klikker fullskjerm-knappen i Player. Hvilke alternativer som er tilgjengelig på listen er avhengig av display-maskinvaren din.

På et system med en enkelt monitor må en forhåndsvisning i fullskjerm (unntatt ekstern) naturligvis bruke samme skjerm som Studios egen brukerflate. Dette er Hoved-VGA-monitor-alternativet. I dette spesielle tilfellet, starter avspilling i fullskjerm fra den aktuelle avspillingsposisjonen når du klikker fullskjerm-knappen, og stopper enten ved slutten av filmen eller når du trykker Esc-knappen.

Pinnacle Studio image002 Video  og audioinnstillinger

På et tomonitors datamaskinsystem, ville du normalt bruke den sekundære skjermen til fullskjerms forhåndsvisningsmonitor og ha Studio helt utildekket på hovedskjermen din. Displayet på den sekundære monitoren din kontrolleres full og helt av fullskjerm-knappen, uansett om filmen din spilles av eller er pauset.

Det enkleste alternativet for forhåndsvisning i fullskjerm er Sekundær VGA-monitor. I denne modusen skaleres forhåndsvisningen til å bruke så mye som mulig av monitor-displayet (uten å forstyrre videoens aspect ratio). Player-forhåndsvisningen på hovedskjermen forblir tom for å spare på prosesseringskraften. Når et annet display er tilgjengelig, er dette den anbefalte modus for de fleste brukere.

De to resterende alternativene er spesialmoduser som tillater fullskjerms-output på en monitor, og samtidig en normal forhåndsvisning i Studio vinduet. Disse modi kan kun brukes hvis dual-output-videokortet ditt er en av følgende typer:

·    ATI Radeon 9600 (eller bedre) med versjon 5.8 (minimum) av Catalyst™-display-driveren.

For å kunne bruke de ekstra forhåndsvisningsmodusene må du deaktivere den sekundære monitoren i Egenskaper for skjerm-dialogen (eller i Catalyst-kontrollsenteret) før du starter Studio.

·    nVidia GeForce Fx5xxx eller bedre, eller et tilsvarende kort i Quadro-serien. Driverversjonen kan ikke være lavere enn 81.85 (GeForce) og 81.64 (Quadro).

Før du starter Studio må den sekundære monitoren aktiveres som en Windows’ skrivebordutvidelse (ikke i Span- eller Klonemodusene).

Når Studio starter sjekker det om vilkårene beskrevet over er tilfredsstilt. Er de det, åpnes de resterende alternativene:

Sekundær VGA, liten forhåndsvisning på hoved-VGA: Dette alternativet går utenpå de andre fullskjermmodusene ved å rekonfigurere monitor-displayet slik at det nøyaktig matcher formatet til ditt prosjekts videospesifikasjoner for frame-format og bildevekslingsfrekvens. For eksempel, hvis formatet i prosjektet ditt er 720×480 med NTSC-bildevekslingsfrekvensen 60 Hz, settes monitoren til den modusen for mest mulig nøyaktig forhåndsvisning. Samtidig vises den vanlige, lille Player-forhåndsvisningen på hovedskjermen.

Merk: Selv om du har det riktige grafikkortet, er det ikke sikkert det ønskede formatet støttes av en bestemt skjerm. Hvis Studio antar at dette er tilfellet, forsøker det å gå tilbake til den forrige forhåndsvisningsmodus (neste paragraf). Hvis ustabilitet oppstår med din maskinvareinnstilling, anbefales det å gå tilbake til en av de grunnleggende modi vist ovenfor.

Sekundær VGA i sikkermodus, liten forhåndsvisning: I denne modusen matcher Studio prosjektvideoformatet ditt så godt som mulig med formatene monitoren din støtter. For eksempel, hvis frameformatet 720×480 ikke er tilgjengelig, vil Studio sette displayet til 800×600 og sentrere framen på monitorens skjerm. Tilsvarende, hvis monitoren ikke støtter utmating ved 50 Hz (PAL) i en bestemt skjermstørrelse, blir den vist ved 60 Hz istedet.

Voice-over-opptak

Microphone: En nedtrekksliste over alternativer for å koble en mikrofon til maskinvaren din.

Channels, Sample rate (kanaler, samplerate): Disse innstillingene kontrollerer audiokvaliteten. En typisk innstilling for voice-overs er 16-bit mono ved 22.05 kHz.

Pinnacle Studio image003 Video  og audioinnstillinger

Bakgrunnsrendring

Rendring er en prosess som genererer video for materiale der HFX-overganger, effekter eller andre Studio-funksjoner som krever omfattende beregninger blir brukt. Før videoen har blitt rendret slik, kan det være at den ikke blir forhåndsvist mykt og med alle detaljer.

Studio kan utføre rendringen bak kulissene mens du arbeider, med en funksjon som kalles background rendering (bakgrunnsrendring).

Pinnacle Studio image004 Video  og audioinnstillinger

Enable background rendering (aktiver bakgrunnsrendring): Fjern haken i denne boksen om du ikke vil bru
ke bakgrunnsrendring i det hele tatt. Dette er noe man kan gjøre på en tregere maskin hvis intens rendring gjør at andre operasjoner blir langsomme.

Set codec automatically (velg codec automatisk): La Studio velge codec til bruk for omkoding av den rendrede videoen din.

Use this codec for background rendering (bruk denne codec til bakgrunnsrendring): Hvis du vet at prosjektet ditt skal på DV-tape, kan det å velge  DV som format for bakgrunnsrendringen din redusere hvor lang tid det tar å rendre den ferdige filmen din. Av samme grunn ville du vanligvis velge MPEG som rendrings-codec for filmer som skal på disk/plate.

Et annet hensyn dukker opp hvis du planlegger å forhåndsvise videoen din på en ekstern enhet (kun i Studio Plus). I slike tilfeller må du kanskje sette prosjektformatet og codec-en for bakgrunnsrendring til å passe enheten. Hvis du for eksempel forhåndsviser på en analog monitor som er plugget inn i DV-kameraet ditt, bør du gjøre bakgrunnsrendringen din i DV.

Surround sound playback (avspilling i surround)

Kryss av for Enable discrete 5.1 playback hvis audiosystemet du bruker til å forhåndsvise Studio-prosjektet ditt støtter diskret 5.1-audio. La avkrysningsboksen stå tom hvis du forhåndsviser i surround med et Pro Logic-kompatibelt system, eller i stereo.

Pinnacle Studio image005 Video  og audioinnstillinger

CD drive (for ripping audio files) (CD-stasjon for ripping av lydfiler)

Hvis du har brukt musikk fra CD i prosjektet ditt, vil Studio digitalt overføre (“rippe”) audiodataene fra CD-en til maskinen. Nedtrekkslisten her lar deg velge hvilken CD-rom-stasjon du vil bruke til ripping, hvis du har flere enn én tilgjengelig.

Pinnacle Studio image006 Video  og audioinnstillinger

Video- og audioinnstillinger