Overganger

En overgang er en animert effekt som letter – eller understreker – skiftet mellom et klipp og det neste. Fades, wipes og overtoning er vanlige typer overganger. Andre er mer eksotiske, og kan til og med involvere sofistikert 3-D-grafikk.

Overganger lagres i en egen seksjon i Albumet. For å bruke en overgang drar du den fra Albumet til Filmvinduet og slipper den ved siden av et videoklipp, temaklipp eller stillbilde. Du kan også legge overganger direkte på audioklipp.

Pinnacle Studio 196 series of transitions Overganger

En serie overganger (ikonene mellom videoklippene) i Storyboardvisning.

I Tidslinjevisningen kan du slippe overgangen på enten hovedvideo-sporet, overlay-sporet eller tittel-sporet. På video-sporet danner overgangen en bro mellom to fullskjermsklipp (eller mellom ett klipp og sort skjerm dersom overgangen har kun én nabo, som ved starten på filmen). På overlay- og tittel-sporene danner overgangen bro mellom to tilstøtende klipp (eller mellom et klipp og gjennomsiktighet).

Pinnacle Studio 196 transition stages diagram Overganger

Diagram: Fem snapshots fra en 2-sekunders diagonal wipe-overgang.

Hvis en overgang skal vare i to sekunder (standardvarighet for overganger i en fersk installasjon av Studio), begynner det etterfølgende klippet å gå to sekunder før det første klippet er ferdig. I begynnelsen er kun det første klippet synlig; ved slutten har det etterfølgende klippet fullstendig erstattet det første. Nøyaktig hva som skjer når det første klippet gradvis fades ut og det etterfølgende gradvis dukker opp, avhenger av overgangstypen. Ettersom klippene overlapper, reduseres den totale lengden av de to klippene med varigheten av overgangen.

Pinnacle Studio 197 transition stages example Overganger

Her er samme overgang som ovenfor, denne gangen med reell video. For å tydeliggjøre overgangen er den fremhevet i de tre midterste framene med en hvit strek. Begge klippene fortsetter å gå mens overgangen skjer.

ð Overgangstyper og nytten av disse

ð Forhåndsvisning av overganger i filmen din

ð Audio-overganger

ð Ripple-overganger-kommandoen

ð Trimming av overganger

Overganger