Audio-overganger

Videoklipp i Movie Window har normalt synkron audio. I fraværet av en overgang kutter både video og audio fra et klipp til det neste. Når en overgang plasseres mellom to klipp, kryssfades audioen (for audio tilsvarer dette en overtoning av video).

Det eneste unntaket for denne regelen er Fade-overgangen, som toner audio helt ut og så inn igjen.

Pinnacle Studio 203 transition audio fades Audio overgangerNormale overganger danner en kryssfade i audioen (venstre). I en Fade-overgang (høyre), fades audioen ned og så opp sammen med videoen.

Audio-overganger