Forhåndsvisning av overganger i filmen din

Studio lar deg forhåndsvise overganger i Player. Bare trekk en overgang inn i Movie Window, klikk Play-knappen (eller trykk [Mellomrom]) og se hvordan overgangen fungerer med materialet ditt.

Du kan også forhåndsvise overganger ved å bla gjennom dem i Player eller på Tidslinja i Movie Window.

Bakgrunnsrendring av Hollywood FX

Bakgrunnsrendring er en valgfri funksjon der utregningen som må til for en detaljert forhåndsvisning av Hollywood FX-overganger og andre effekter blir utført ved “bakgrunnskjøring”, uten å forstyrre arbeidsflyten din. Du kan konfigurere bakgrunnsrendring på Video and audio preferences-alternativpanelet (Setup Ø Video and Audio Preferences).

Inntil en overgang er ferdig rendret viser Player den i redusert oppløsning og framerate. En farget bjelke vises i Tidsskalaen over klippet mens bakgrunnsrendringen pågår.

Forhåndsvisning av overganger i filmen din