Overgangstyper og nytten av disse

I likhet med alle andre effekter bør ikke overganger brukes for sin egen skyld, men for å gagne filmen din som helhet. Velvalgte overganger kan på snedig vis understreke meningen med filmen og hvordan den fungerer, uten å trekke til seg oppmerksomhet. Du kan få mye inspirasjon til forbedringer av filmene dine ved å observere måten overganger brukes på i profesjonelle videoproduksjoner på tv. Generelt er det et godt råd å ikke overbruke overganger som gir brå skift eller som på andre måter tiltrekker seg oppmerksomheten: det er stor forskjell mellom en underfundig overtoning og en hjerteformet wipe.

De grunnleggende overgangene som omtales nedenfor – fades, overtoning, wipes, slides og pushes – hører alle til den første gruppen av standardoverganger (“2D-overgangene”) i Albumet.

En samling mer kompliserte overganger finnes i Alpha Magic-gruppen, som er det andre valget i nedtrekklisten over overgangsgrupper i Albumet.

De mange andre gruppene på listen hører til Hollywood FX, som er en stor samling komplekse overganger med tredimensjonal grafikk. Hollywood FX-overgangene omtales nedenfor.

Cut (klipp): Et klipp er den minimale overgangen – et øyeblikkelig skifte fra en scene til den neste. I Studio er dette standardovergangen. Et klipp er godt egnet der det er en sterk forbindelse mellom det første klippet og det etterfølgende; for eksempel når kameraet endrer posisjon eller vinkel i en scene.

Pinnacle Studio 198 transition icon   fade Overgangstyper og nytten av disseFade: Denne overgangen fader fra sort og inn i begynnelsen av et videoklipp, eller fra slutten av et klipp og til sort. En fade mellom to klipp skaper en kryssfade, hvor det første klippet fades ut før det neste fades inn. Fade-overgangen er det første overgangsikonet i Albumet.

For det meste bruker man en fade i begynnelsen og slutten av en film, eller ved store brudd i kontinuiteten, som når en ny seksjon starter. For eksempel kan en film av et teaterstykke nyte godt av kryssfading mellom aktene.

Pinnacle Studio 199 transition icon   dissolve Overgangstyper og nytten av disseDissolve (overtoning): En overtoning likner en kryssfade, bortsett fra at den nye scenen fades inn mens den gamle er i ferd med å fade ut. Den visuelle overlappingen dette gir er mindre dramatisk enn en kryssfade og mindre brå enn et klipp. En kort overtoning kan gjøre et klipp glattere, mens en lang overtoning er nyttig til å illustrere at det er gått litt tid.

Pinnacle Studio 199 transition icons   wipe, slide, push Overgangstyper og nytten av disseWipe, slide and push: I hver av disse standard overgangstypene avsløres det nye videoklippet gradvis bak en kant som beveger seg over framen i en bestemt retning. Albumikonene øverst i dette avsnittet representerer en wipe mot venstre, en slide ned mot venstre og et push mot høyre.

I en wipe-overgang har både det gamle og det nye videoklippet sine normale posisjoner i framen under hele overgangen. Den nye videoen blir synlig i det overgangskanten krysser framen, litt på samme måte som ny tapet rulles over den gamle.

En slide minner om en wipe, men i dette tilfellet glir framen på det nye klippet over skjermen til den når sin endelige posisjon. Effekten er litt lik en rullegardin som trekkes for et vindu.

Et push minner om en slide, bortsett fra at den gamle videoen skyves ut av framen i det den nye kommer inn, som når man ruller en film frem fra det ene bildet til det neste.

Hollywood FX for Studio

Pinnacle Studio 200 transition icon   hfx Overgangstyper og nytten av dissePinnacle Systems’ Hollywood FX omfatter en lang rekke dramatiske 3-D-overganger og effekter. Disse er ideelle til åpningssekvenser, sport og actionsekvenser eller musikkvideoer. Hollywood FX lever opp til profesjonelle forventninger til kvalitet uten å ofre brukervennligheten.

Et grunnleggende sett med funksjonelle Hollywood FX er inkludert i Studio, og mange flere kan kjøpes online. Se Utvide Studio for mer informasjon.

Pinnacle Studio image005 Overgangstyper og nytten av disseOgså tilgjengelig for kjøp online er HFX Creator-redigeringsverktøyet for Hollywood FX. Denne programvaren lar deg spesialtilpasse dine Hollywood FX, eller lage nye fra bunnen av. HFX Creator inkluderer avansert keyframe-redigering for bevegelsesbaner og alle parametere, kraftige plug-ins for fordreining, og en 3D-tekstgenerator. Du kan også lage en lang rekke 3D MultiWindow-effekter ved bruk av eksterne videokilder, og legge til virkelige 3D-objekter og lyssetting.

For å starte kjøpet av HFX Creator, klikker du Edit-knappen i Klippegenskaper-verktøyet for hvilken som helst Hollywood FX-overgang.

Overgangstyper og nytten av disse