Trimming av overganger

Selv om overganger ikke er klipp som sådan, behandles de på nær samme måte som klipp i Studios redigeringsmiljø. Som med klipp kan du trimme overganger enten direkte på Movie Windows Tidslinje, eller ved å bruke Klippegenskaper-verktøyet.

Klikk her for en gjennomgang av den første metoden. Den høyeste mulige varigheten av en overgang er en frame færre enn det korteste av de tilstøtende klippene.

ð Trimming med Klippegenskaper-verktøyet

Trimming av overganger