Trimming med Klippegenskaper-verktøyet

Pinnacle Studio 205 video tool icon   clip properties Trimming med Klippegenskaper verktøyetMenykommandoen Toolbox Ø Modify Clip Properties starter Klippegenskaper-verktøyet for det valgte klippet. Uansett overgangstype gir dette verktøyet brukeren kontrollen over forhåndsvisningen og to innstillinger:

·    For å sette varigheten av overgangen, endrer du verdien i Varighet-telleren. En overgangs varighet må alltid være mindre – om så bare med en enkelt frame – enn det korteste av de tilstøtende klippene.

·    Tekstfeltet Name lar deg sette navn etter ditt valg på klippet, som erstatning for det Studio har autogenerert. Name-feltet finnes i Klippegenskaper-verktøyet for alle klipptyper. Klippnavn brukes av Movie Windows Listevisning, og vises også som svevende etikett når muspekeren beveges over et klipp i Storyboard-visningen.

Mange overgangseffekter støtter også “revers”-funksjonen, som får overgangsanimasjonen til å gå baklengs, noe som for eksempel muliggjør en roterende wipe som kan gå både med og mot klokken. Avkrysningsboksen Reverse blir tilgjengelig når den aktuelle overgangen støtter denne funksjonen.

Hvis du har kjøpt programvaren HFX Creator, kan du åpne den i Studio ved å klikke på Edit-knappen på Klippegenskaper-verkøtyet for Hollywood FX-overganger. HFX Creator er et eksternt redigeringsprogram med mange muligheter, og bruken av programmet beskrives i dokumentasjonen som følger med det.

Forhåndsvisning i Klippegenskaper-verktøyet

Klippegenskaper-verktøyet inneholder kontrollene for forhåndsvisning av overganger, som likner på kontrollene for videoklipp.

Forhåndsvisningsområdene viser den siste fullstendige framen i det gamle klippet og den første fullstendige framen i det nye. Forhåndsvisningsframes oppdateres når du endrer verdi i Varighet-feltet.

Transportkontrollene lar deg forhåndsvise overgangseffektene i Player enten frame for frame eller ved full hastighet. Loop play/Pause-knappen Pinnacle Studio 206 loop button Trimming med Klippegenskaper verktøyet går igjennom overgangen gjentatte ganger ved normal avspillingshastighet.

Både telleren (med tilhørende skippeknapper) og markøren gir deg direkte adgang til hvilket som helst punkt i overgangen.

Pinnacle Studio image003 Trimming med Klippegenskaper verktøyet

Trimming med Klippegenskaper-verktøyet