Studio henger under rendring

Svar-ID 6386

Med denne typen problem setter Studio seg fast under rendring (forberede videoen din for utmating i Make Movie-modus). For å identifisere løsningen i et bestemt tilfelle prøver du problemløsningstrinnene for den av feilmodusene nedenfor som stemmer best overens med situasjonen din:

·    Tilfelle 1: Rendring stopper umiddelbart etter at den starter.

·    Tilfelle 2: Rendring stopper vilkårlig i et prosjekt. Vanligvis stopper den ikke på samme sted ved flere forsøk på å rendre det samme materialet.

·    Tilfelle 3: Rendring stopper alltid på samme punkt i et prosjekt uansett hvor mange ganger det gjøres forsøk på å rendre. Denne feilmodusen har flere mulige årsaker.

Tilfelle 1: Rendring stopper umiddelbart

Om henget forekommer umiddelbart etter klikk på Create-knappen, er det et problem med konfigurasjonen av systemet ditt. Forsøk å rendre den vedlagte demovideoen. Dersom dette ikke lykkes bekreftes det at problemet gjelder systemet, siden vi ikke har vært i stand til å frembringe et rendreproblem med demofilen under testing hos oss.

Mulige løsninger:

·    Avinstaller og reinstaller Studio.

·    Avinstaller annen programvare som kan være i konflikt med Studio (annen videoredigeringsprogramvare, andre video-codecs, osv.).

·    Prøv å rendre til andre fil- eller disktyper i Studio. Prøv å lage MPEG 1- og MPEG 2-filer, og AVI-fil i DV-format. Kan du lage VCD-er og DVD-er? Å vite hva som fungerer og hva som ikke gjør det kan være avgjørende i å avsløre og løse problemet.

·    Sørg for at du har installert alle tilgjengelige servicepacks for Windows.

·    Reinstaller Windows over seg selv (det vil si uten å avinstallere først). I Windows XP kalles denne prosedyren Reparasjon.

Tilfelle 2: Rendring stopper vilkårlig

Hvis rendringen henger seg opp på vilkårlige punkter, selv innenfor det samme prosjektet, kan svikten forårsakes av bakgrunnsprosesser, power management  eller temperaturproblemer i maskinen.

Mulige løsninger:

·    Kontroller at harddisken din ikke har feil, og defragmenter den.

·    Avslutt bakgrunnsprosesser, slik som virussjekk, harddiskindeksering og faksmodem.

·    Slå av all power management.

·    Installer kjølevifter i maskinens kabinett.

Tilfelle 3: Rendring stopper alltid på samme punkt

Hvis rendringen alltid henger seg opp på det samme punktet i et bestemt prosjekt, kan du se om andre prosjekter har det samme problemet. Hvis ikke kan problemprosjektet være ødelagt; hvis de derimot har det samme problemet kan du prøve å skille ut en felles faktor.

Å finne en løsning til denne typen svikt er mye enklere hvis du i prosjektet kan identifisere et bestemt element som får rendringen til å stoppe opp. Å fjerne eller trimme elementet kan bevirke at rendringen får fortsette, men i enkelte tilfeller kan svikten ganske enkelt dukke opp på andre steder i prosjektet.

Andre mulige løsninger og omgåelser:

·    Se etter ødelagte videoframes i prosjektet. De kan fremstå som grå, sorte, blokkaktige eller forvrengte frames. Finner du noen trimmer du klippet slik at de utelater de framene det gjelder. Du kan også prøve å redigitalisere materialet.

·    Defragmenter harddisken din.

·    Sørg for at du har rikelig med ledig plass – fortrinnsvis titalls gigabyte – på harddisken du bruker til video. Rendringen kan kreve store mengder lagring og kan bli avbrutt hvis plassen er utilstrekkelig.

·    Hvis du har en separat digitaliseringsdisk, må du sørge for å flytte mappen for eksterne filer til den disken.

·    Kopier seksjon hvor rendringen stopper og lim den inn i et nytt prosjekt. Inkluder 15 til 30 sekunder på hver side av feilen. Prøv å rendre dette uttdraget til en AVI-fil og, dersom det lykkes, bruk filen til å erstatte feilseksjonen i originalprosjektet.

·    Hvis du lager en DVD eller andre optiske disktyper, fjern alle menyer fra prosjektet og overlat resten til en AVI. Hvis dette lykkes, lag et nytt prosjekt, importer AVI-filen, og legg til menyene dine. Rendringen vil nå oppta færre ressurser, og har derfor en større sjanse for å lykkes.

Studio henger under rendring