Studio krasjer i Redigeringsmodus

Svar-ID 6786

Dersom Studio krasjer er årsaken mest sannsynlig et konfigurasjonsproblem eller et problem med et prosjekt eller en innholdsfil. Denne typen problem kan ofte løses ved en av disse metodene:

·    Avinstallere og gjeninstallere Studio.

·    Optimalisere datamaskinene.

·    Bygge et ødelagt prosjekt på nytt.

·    Redigitalisere et ødelagt klipp.

For å avhjelpe problemet avgjør du hvilke av feilmodusene nedenfor som best matcher symptomene du opplever, og deretter følger du det respektive instruksjonssettet:

·    Tilfelle 1: Studio krasjer vilkårlig. Det ser ikke ut til å være én bestemt ting som forårsaker krasjet, men de hender ofte.

·    Tilfelle 2: Studio krasjer hver gang du klikker på et bestemt skilleark eller knapp i Redigeringsmodus.

·    Tilfelle 3: Studio krasjer hver gang du utfører en bestemt rekkefølge av trinn.

Tilfelle 1: Studio krasjer vilkårlig

Prøv hver av de følgende løsningene i tur:

Få den siste versjonen av Studio: Sørg for at du har den siste versjonen av Studio 12 installert. Denne finnes på vårt nettsted på:

www.pinnaclesys.com/support/studio12

Sørg for å lukke alle andre programmer før du installerer en ny versjon.

Juster Studios innstillinger: Velg No background rendering (ingen bakgrunnsrendring) i Rendering-nedtrekklisten, og fjern krysset i Use hardware acceleration-boksen. Begge alternativene finnes på Redigering-dialogen.

Avlsutt bakgrunnsoppgaver: Lukk andre applikasjoner og avlast bakgrunnsprosesser før du bruker Studio.

Trykk Ctrl+Alt+Delete for å åpne Oppgavebehandling. Sannsynligvis ser du ikke mye på skillearket Programmer, men skillearket Prosesser viser programmene som er i gang for øyeblikket. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke prosesser som ikke bør bli avsluttet, men det finnes programverktøy som kan gjøre dette lettere.

Defragmenter harddisken din: Over tid kan filene på harddisken din bli fragmenterte (lagret i flere deler på forskjellige områder på disken), noe som forsinker tilgang og kan føre til ytelsesproblemer. Bruk et verktøy for diskdefragmentering, som den som følger med Windows, for å forhindre eller utbedre dette problemet. Du kommer til den innebygde defragmentereren med kommandoen Defragmentere Disk på menyen  Programmer Ø TilbehørØ Systemverktøy.

Oppdater audio- og videodrivere: Sørg for at du har anskaffet de siste drivere for ditt lyd- og videokort fra produsentens hjemmeside. Selv en helt ny PC kan bli solgt med utdaterte drivere installert, og bør sjekkes for oppdateringer. Du kan se hvilke lyd- og videokort du har i Windows Enhetsbehandling.

For å finne ut hvilket lydkort du har, kan du klikke plusstegnet foran Display-adaptere i listen i Enhetsbehandling. Navnet på videokortet ditt vises nå. Dobbeltklikker du navnet åpnes en ny dialog, hvor du velger skillearket Driver. Nå får du informasjon om hvem som har laget driveren, og navnet på filene som er driverens bestanddeler.

Lydkortet vises i seksjonen Lyd, video og spillkontrollere i Enhetsbehandling. Igjen, dobbeltklikker du navnet får du detaljer om driveren.

Gå til fabrikantenes websider for å hente de seneste driverne for kortene dine. Mange brukere har NVIDIA-eller ATI-grafikkort, og finner driverne sine på:

www.nvidia.com og www.atitech.com

Har du et Sound Blaster-lydkort får du oppdateringer her:

us.creative.com

Oppdater Windows: Sørg for at du har alle Windows-oppdateringene som er tilgjengelige.

“Adjust for best performance” (Tilpass for best ytelse): Bruk dette systemvalget for å slå av visuelle ekstrafunksjoner som opptar CPU-tid. Høyreklikk Min datamaskin, velg Egenskaper fra kontekstmenyen, og
klikk på skillearket Avansert. Under Ytelse klikker du Innstillinger-knappen for å åpne Ytelsesdialogen. Velg Tilpass for best ytelse og klikk OK.

Oppdater DirectX: Oppdater til den seneste versjonene av DirectX. Du kan laste den ned fra Microsoft her:

www.microsoft.com/windows/directx

Frigjør plass på boot-harddisken din: Sørg for at du har 10 GB eller mer ledig plass til paging på den harddisken Windows starter fra.

Avinstaller, reinstaller og oppdater Studio: I tilfelle din Studio-installasjon har blitt ødelagt, kan du prøve denne fremgangsmåten:

1.    Avinstallere Studio: Klikk på Start Ø Programmer Ø Studio 12 Ø Verktøy Ø Avinstaller Studio 12, og følg instruksjonene på skjermen til prosessen er fullført. Hvis du blir spurt om du vil slette delte filer, klikk Ja til alt. Kople kameraet og kabelen fra DV-brettet hvis du har et.

2.    Reinstaller Studio: Sett inn Studio-CD’en din og reinstaller programvaren. Sørg for at du er logget inn som Administrator (eller som en bruker med admins rettigheter) når du installerer Studio. Vi anbefaler sterkt å installere Studio i mappen som foreslås på operativsystemets hoveddisk.

3.    Last ned og installer den seneste versjonen av Studio: Klikk menykommandoen Help Ø Software Updates for å se etter oppdateringer. Dersom en ny versjon av Studio er å finne på vår webside, blir du bedt om å laste den ned. Lagre denne patch-filen på et sted hvor du lett finner den igjen (som Skrivebordet), og avslutt Studio. Til slutt dobbeltklikker du den nedlastede filen for å oppdatere Studio.

Bygge et ødelagt prosjekt på nytt: Forsøk å gjenoppbygge de første få minuttene av prosjektet ditt. Dersom det ikke oppstår problemer, kan du gradvis legge til resten av materialet, mens du periodevis sjekker at systemets stabilitet opprettholdes.

Reparer ødelagt video eller audio: Noen ganger blir systemet ustabilt kun når du behandler visse audio- eller videoklipp. I slike tilfeller bør du redigitalisere audioen eller videoen. Hvis audio- eller videomaterialet ble fremstilt av en annen applikasjon, bør du om mulig redigitalisere det med Studio.  Studio støtter mange videoformater, men det klippet du arbeider med kan være ødelagt eller ha et uvanlig format. Hvis du har en wav- eller mp3-fil som later til å skape problemer, kan du konvertere den til et annet format før du importerer den. Mange wav- og mp3-filer på Internett er ødelagt eller følger ikke standardene.

Reinstaller Windows: Dette er et ganske drastisk tiltak, men dersom de nevnte løsningene ikke har hjulpet, kan selve Windows være ødelagt. Selv om de andre programmene dine ser ut til å fungere korrekt, kan størrelsen på videofilene du bruker i Studio kanskje kreve så mye av systemet ditt at et latent problem kommer til overflaten.

Tilfelle 2: Studio krasjer ved klikk på skilleark eller knapp

Vennligst begynn med å prøve tiltakene beskrevet over for Tilfelle 1. Denne typen problem betyr ofte at Studio ikke ble korrekt installert eller har blitt ødelagt. Å avinstallere Studio, reinstallere det, og patche til den seneste versjonen vil som oftest løse problemet.

I motsatt fall kan du prøve å opprette et nytt prosjekt kalt “test01.stx” for å forsøke å avgjøre om svikten konkret gjelder et bestemt prosjekt. Åpne demovideofilen og dra de første få scenene over på Tidslinjen. Klikk på skillearket eller knappen som ser ut til å være årsaken til svikten. Dersom dette testprosjektet ikke krasjer kan det være at problemet ligger i det prosjektet du arbeider med, og ikke i Studio eller systemet ditt. Hvis testprosjektet ikke svikter, vennligst kontakt vår support-stab og gi oss nøyaktige detaljer omkring krasjet. Så forsøker vi å gjenskape situasjonen og løse problemet.

Tilfelle 3: Studio krasjer ved utføring av bestemte trinn

Dette er bare en mer komplisert utgave av Tilfelle 2, og de samme problemløsningstiltakene gjelder. Siden det kan være vanskelig å avgjøre den nøyaktige rekkefølgen av trinn som forårsaker svikten, er du nødt til å gå metodisk frem. Å opprette et lite testprosjekt, som beskrevet for Tilfelle 2, bidrar til å fjerne variabler som kan rote til testresultatene dine.

Studio krasjer i Redigeringsmodus