Stillbilder

Video betyr vanligvis bilder i bevegelse, men de fleste produksjoner inneholder også stasjonære titler eller grafikk, og kan også inneholde andre typer stillbilde.

Stillbildene du kan bruke i filmene dine inkluderer:

·    Alle typer bildetekster og grafikk, deriblant rulletekst og “tversgående” meldinger.

·    Fotografier eller tegninger lagret i disk-baserte bildefiler.

·    Individuelle videoframes laget med Frame grabber-verktøyet.

·    “Diskmenyer” for DVD- og VCD-produksjon. Disse spesialiserte bildene gjennomgås her.

Alle disse stillbildetypene kan behandles på en av to måter, avhengig av hvilket spor du slipper dem over i Movie Windows Tidslinje:

·    For å legge til et fullskjermbilde med solid bakgrunn, legg bildet på video-sporet.

·    For å legge til et bilde slik at det i filmen din vises med gjennomsiktig bakgrunn, anbragt oppå klippene på video-sporet, plasserer du det på tittel-sporet. For å kunne brukes på denne måten må bildet være i TIFF-format (vanligvis med tif-fil forlengelse), med det gjennomsiktige området definert av en alfakanal som dette formatet tillater.

Merk: Studio Plus-brukere har ytterligere ett alternativ, overlay-sporet, for å legge bildene sine til Tidslinjen. Se Tosporsredigering med Studio Plus for detaljer.

Albumet har separate seksjoner for titler, bitmappede bilder og diskmenyer. Alle disse ressursene lagres som separate filer på harddisken din. Du kan også lage dine egne titler og diskmenyer i Studios Title Editor og legge dem direkte på filmen din uten først å lagre dem som separate filer. Tilsvarende kan du legge på stillvideoframes direkte fra Frame grabber-verktøyet.

Fullskjermbilder

Et fullskjermbilde er et som er plassert på video-sporet. Det fyller hele skjermen, og erstatter videoen. Når det forutgående klippet er ferdig, spiller Studio stillbildeklippet. Den visuelle effekten er at videoen slutter, og erstattes av grafikken til det neste klippet starter.

Pinnacle Studio 211 full screen images Stillbilder

Overlay-bilder

Et overlay-bilde er et som plasseres på tittel-sporet. Det anbringes oppå det aktuelle videoklippet, uten å erstatte videomaterialet. Den gjennomsiktige delen av bildet må defineres av en alfakanal.

Pinnacle Studio 212 overlay images Stillbilder

Lage slideshow

Hvis du har lyst til å sette sammen et raskt slideshow med stillbilder eller videoklipp, kan du med fordel bruke Studios Ripple-overgang-funksjon for raskt å sette inn en bestemt overgang mellom hvert par klipp eller bilder.

Legge på effekter

De fleste av Studios plug-in videoeffekter kan legges på stillbilder. (Unntakene er effekter som Speed som kun gir mening for video i bevegelse.)

ð Redigere stillbilder

ð Frame Grabber

Stillbilder