Frame Grabber

Frame Grabber kan digitalisere et stillbilde fra hvilken som helst videodigitaliseringskilde som støttes av Studio, eller trekke ut en enkelt frame fra et hvert videoklipp i det nåværende prosjektet ditt. Den grabbede framen kan legges direkte på filmen din eller lagres til disk i en rekke grafikkformater.

Når du har lagret en grabbet frame på disken, kan du:

·    Bruke den i andre programmer.

·    Manipulere den med et bilderedigeringsprogram.

·    Importere den tilbake i filmene dine som et stillbilde via Albumet eller Title Editoren.

ð Frame grabber-verktøyet

Frame Grabber