Redigere stillbilder

Som med andre typer klipp kan du trimme stillbilder direkte på Movie Windows Tidslinje, eller ved å bruke Klippegenskaper-verktøyet.

Se Trimming på Tidslinjen med håndtak for en gjennomgang av den første metoden. Det som er annerledes med et stillbildeklipp er at du kan utvide det til hvilken som helst varighet du måtte ønske, mens et videoklipp ikke kan være lenger enn den originale Albumscenen.

Effekter som Blur, Posterize og Fargekorreksjon kan brukes på stillbildeklipp av alle typer på samme måte som på videoklipp.

ð Redigere bildeklippegenskaper

Redigere stillbilder