Redigere bildeklippegenskaper

Pinnacle Studio 214 video tool icon   clip properties Redigere bildeklippegenskaperMenykommandoen Toolbox Ø Modify Clip Properties åpner en utgave av Klippegenskaper-verktøyet som passer for det for tiden valgte klippet. Det øverste verktøyikonet i videoverktøykassen kan også benyttes.

Med bitmappete bilder, inkludert ordinære fotos og bildefiler, og med diskmenyer, dobbeltklikk klippet for en tredje måte å starte verktøyet på. Dobbeltklikker du imidlertid en tittel, åpnes den direkte i Title Editoren i stedet.

Alle utgaver av Klippegenskaper-verktøyet lar deg bestemme det aktuelle klippets navn og varighet, slik som dette:

·    For å stille inn tidsrommet stillbildet skal vises i, endrer du verdien i Duration-telleren.

·    Tekstfeltet Name lar deg sette navn etter ditt valg på klippet, som erstatning for det Studio har autogenerert. Klippnavn brukes av Movie Windows Tekstvisning, og kan også vises som en svevende etikett som dukker opp når muspekeren dveler ved klippet i Storyboard-visningen.

Redigering av fotos og grafikk

Klippegenskaper-verktøyet for redigering av bitmappete bilder lar deg utføre flere viktige bildebehandlingsoppgaver:

·    Zoom inn bildene og fotoene dine for å skjære bort unødvendig materiale og sette kun den viktige delen av bildet i fokus;

·    Roter bildet i 90-graders trinn for å kunne bruke fotos som er tatt i “portrett”-modus;

·    Reduser “røde øyne”-effekten som kan oppstå når personen på bildet ser rett inn i kameraet når blitsen blinker;

·    I Studio Plus setter du sammen “pan-og-zoom”-animasjoner, hvor et bilde i høy oppløsning vises som en rekke nærbilder i forskjellige grader av forstørrelse og med myke overganger mellom hvert bilde. Denne teknikken er nært forbundet med den kjente dokumentarfilmskaperen Ken Burns.

Pinnacle Studio image002 Redigere bildeklippegenskaper

Klippegenskaper-verktøyet for fotoer har pan-og-zoom-kontroller. Med disse kan du plassere et område av spesiell interesse i fokus. I Studio Plus kan pan-og-zoom animeres for å skape effekten av å krysse bildet fra ett fokus til et annet. Animert pan-og-zoom kan skaffes til andre versjoner ved å oppgradere til Studio Plus.

Pinnacle Studio image003 Redigere bildeklippegenskaperDersom et bilde må roteres 90 grader for å få det i “landskapsmodus” (hvor bredden er større enn høyden), start ved å klikke på en av bilderoterings-knappene. Om nødvendig klikker du på knappen flere ganger inntil klippets orientering er korrekt.

Om du ønsker å gi bildet et nytt utsnitt, klikker du rett på verktøyets forhåndsvisningsvindu, og mens du holder venstre musknapp nede, drar du bildet i hvilken som helst retning til det er korrekt plassert. Slipp knappen for å fullføre operasjonen. Deretter bruker du Zoom-slideren for å øke eller minske bildets størrelse etter ønske. Juster posisjonen og forstørrelsen med disse kontrollene inntil du er fornøyd med bildets beskjæring og utsnitt.

Reset-knappen fjerner alle endringene du har foretatt til plassering og zoom, og gir bildet sitt opprinnelige utsnitt tilbake.

Pinnacle Studio image004 Redigere bildeklippegenskaperFunksjonen for reduksjon av røde øyne hjelper til med å gi bilder hvor motivets øyne har et rødt skjær sitt naturlige utseende tilbake. (Dette problemet forårsakes av at lys fra blitsen sendes tilbake fra netthinnen når motivet ser rett mot kamera.)

For å aktivere røde øyne-reduksjon klikker du den venstre knappen i gruppen red eye. Knappen holder seg nede når du har klikket den. Klikk så på forhåndsvisningen av bildet med den venstre musknappen over og til venstre for området hvor røde øyne skal fjernes. Mens du holder knappen nede, drar du ned og til høyre inntil området er fullstendig dekket. Når du slipper knappen, utføres røde øyne-reduksjonen umiddelbart innenfor rektangelet du har indikert.

Vanligvis er det ikke nødvendig å være nøyaktig når du markerer området for røde øyne-reduksjon. Faktisk kan et større rektangel gi bedre resultater enn et mindre et som omfatter kun øynene og ikke annet. Dersom røde øyne-reduksjonen ikke løser problemet helt og holdent på første forsøk, prøv om igjen med en annen størrelse på rektangelet.

Studios algoritme for reduksjon av røde øyne gir fremragende resultater med en rekke forskjellige fotos. Imidlertid er enkelte bilder bedre egnet for prosessen enn andre.

For å fjerne røde øyne-reduksjonen når den er påført, klikker du den høyre knappen i gruppen red eye.

Animere Pan-og-zoom i Studio Plus

Hvis du eier Studio Plus, eller kjøper en aktiveringsnøkkel ved å klikke activate-knappen på pan-and-zoom-kontrollene, kan du lage virkningsfulle animasjoner av fotoene og de grafiske bildene dine. Bruk bilder med høyest mulig oppløsning når du benytter denne teknikken for å kunne forstørre mest mulig uten et merkbart tap av kvalitet.

Pinnacle Studio  Redigere bildeklippegenskaper tudio/no/source/123t_ch10_clippropertiestoolimages_files/image005.png" align="right" hspace="12">Begynn opprettelsen av en pan-og-zoom-animasjon ved å klikke på avkrysningsboksen Animate from start to end slik at animeringsfunksjonen starter for det aktuelle klippet. Dette kobler inn valgknappene Set start og Set end, med Set start valgt til å begynne med. Bruk kontrollene for pan-og-zoom for å stille inn det utsnittet du ønsker å se i begynnelsen av klippet. Til slutt klikker du Set end-knappen og bruker kontrollene til å stille inn det utsnittet du vil ha på slutten av klippet.

Når klippet spilles av, genererer Studio de mellomliggende framene for å forbinde start- og sluttbildene dine med en myk animasjon.

Prosedyren over beskriver den enkleste formen for pan-og-zoom-animasjon. Effektfull bruk omfatter:

·    Å flytte seg fra et helbilde til et detaljutsnitt av en person eller en gjenstand et sted i bildet. Dette gir et resultat som likner det ved zooming under videoinnspilling. Dette kan brukes til å forberede seeren på en rekke bilder som utforsker det samme nærbildemotivet fra flere vinkler, eller til å gi ytterligere nærbilder av forskjellige deler av den samme scenen.

·    Gå ut fra en detalj til helbildet, som om du zoomer ut med videokameraet. I scenarioet over returnerer dette seeren til den opprinnelige konteksten, kanskje som en avslutning av et kapittel eller en episode i filmen din.

·    Panorering over en stor scene for å ta inn detaljene i den én etter én. Denne teknikken kan benyttes for å gi en følelse av oppdagelse når en dramatisk eller humoristisk detalj til slutt kommer til syne.

Komplekse pan-og-zoom-animasjoner

Når du bruker pan-og-zoom på et antall kopier av det samme bildet etter hverandre, er det som om du tar seeren med på en guidet omvisning. Du forteller faktisk en historie, en som gradvis avdekkes etter hvert som du trekker oppmerksomheten mot den ene detaljen etter den andre.

Historiefortelling er noen ganger vanskelig, andre ganger ikke, men å virkeliggjøre historien din med Studio er veldig enkelt. Når du har satt opp det første klippet, med den første pan-og-zoom-kamerabevegelsen, kopierer du den simpelthen så mange ganger som nødvendig, og endrer end-innstillingen for hvert klipp.

Som regel vil du at startbildet i et nytt klipp i sekvensen matcher sluttbildet i det forrige, slik at bevegelsessekvensen blir glatt og jevnt forbundet. På det andre klippet, og alle de som kommer etter det, klikk knappen Match previous clip når du vil ha kontinuitet.

For å la filmen dvele en stund på hver detalj etter at du har panorert til den, setter du inn en ikke-animert kopi av bildet mellom hver bevegelse. Disse statiske klippene forbinder du i sekvensen på vanlig måte, med knappen Match previous clip.

Pinnacle Studio 220 pz demo Redigere bildeklippegenskaper

Pan-og-zoom-kontrollene brukes her til å rette fokus mot fire vignetter etter hverandre i det satiriske maleriet “An Election Entertainment” av den britiske kunstneren William Hogarth. Et femte utsnitt trekker seg tilbake for å vise så mye av hele lerretet som er mulig å passe inn i et wide-screen-bilde uten å få sorte ytterspalter. Verktøyet lager automatisk en myk bevegelse fra det ene utsnittet til det neste, ved å panorere og zoome samtidig etter behov.

Animere pan-og-zoom med keyframes

Brukere av Studio Plus har et alternativ til for animering av sine pan-og-zoom-produksjoner: keyframing. Med denne funksjonen kan en kjede av pan-og-zoom-bevegelser assosieres med ett enkelt klipp, i stedet for å ha én enkelt bevegelse på hvert klipp i en serie med klipp.

Grensesnittet for pan-og-zoom-effekten

Et alternativ til pan-og-zoom med Klippegenskaper-verktøyet er å angi montasjeegenskapene numerisk med Pan and zoom-videoeffekten.  Dette alternative grensesnittet er en del av Video effects-verktøyet. Du kan også kombinere de to metodene. Bruk verktøyets grafiske grensesnitt til å angi de innledende innstillingene, før du finjusterer dem med de numeriske effektparametrene.

Du finner Pan and zoom-effekten i Fun Effects-gruppen. Parameterne for pan-og-zoom er nøyaktig parallelle med dem du har i verktøyets grensesnitt: du kan bruke sliderne til å sette Zoom, Horizontal position og Vertical position. “Red-eye reduction”-kontrollene i verktøyets grensesnitt har imidlertid ikke slike parametere.

Tips: Studio Plus-brukere kan bruke keyframing for å lage Pan and zoom-slideshows med effektparameterne.

Pinnacle Studio image007 Redigere bildeklippegenskaper

Parameterinnstillinger for Pan-og-zoom-effekten.

Redigere bildeklippegenskaper