Tastatursnarveier

Begrepene Venstre, Høyre, Opp og Ned i denne tabellen refererer til piltastene.

Studios Hovedgrensesnitt

Mellomromstast

Play og stop

J

Fort bakover (trykk flere ganger for hurtigere avspilling)

K

Pause avspilling

L

Fort forover (trykk flere ganger for hurtigere avspilling)

X eller Ctrl+Opp

Gå fremover 1 frame

Y eller Ctrl+Ned

Gå bakover 1 frame

A eller I

Mark in

S eller O

Mark out

Ctrl+Venstre

Trim innpunkt med -1 frame

Ctrl+Høyre

Trim innpunkt med +1 frame

Alt+Venstre

Trim utpunkt med -1 frame

Alt+Høyre

Trim utpunkt med +1 frame

Alt+Ctrl+Venstre

Rolling trim utpunkt med -1 frame (trimmer etterfølgende klipp også)

Alt+Ctrl+Høyre

Rolling trim utpunkt med +1 frame

G

Fjern mark in og mark out

D

Gå til mark in (i trimmerverktøy)

F

Gå til mark out (i trimmerverktøy)

E eller Home

Gå til start

R eller End

Gå til slutt

Venstre

Velg forrige klipp

Højre

Velg neste klipp

Delete

Slett valgte klipp

Insert

Del klipp ved markørens posisjon

Page Up

Gå til neste side i Movie Window

Page Dn

Gå til forrige side i Movie Window

Numerisk pad +

Zoom inn tidslinjen

Numerisk pad -

Zoom ut tidslinjen

C

Sett menykapitel

V

Fjern menykapitel

M

Sett retur til meny

Ctrl+Page Up

Gå til forrige menykapitel

Ctrl+Page Dn

Gå til neste menykapitel

Title Editor

Alt+Pluss

Bring til forgrunnen

Alt+Minus

Send til bakgrunnen

Ctrl+Pluss

Bring forover ett lag

Ctrl+Minus

Send bakover ett lag

Ctrl+0

Tekstplassering av

Ctrl+1

Tekstplassering: nederst til venstre

Ctrl+2

Tekstplassering: nederst senter

Ctrl+3

Tekstplassering: nederst til høyre

Ctrl+4

Tekstplassering: midten venstre

Ctrl+5

Tekstplassering: midten senter

Ctrl+6

Tekstplassering: midten høyre

Ctrl+7

Tekstplassering: øverst til venstre

Ctrl+8

Tekstplassering: øverst senter

Ctrl+9

Tekstplassering: øverst til høyre

Ctrl+K

Utligning, linjeavstand og vri

Ctrl+M

Flytt, skalér og rotér

Shift+Venstre

Utvid tegnvalg venstre

Shift+Høyre

Utvid tegnvalg høyre

Ctrl+Venstre

Redusere horisontal skala for, eller knipe (kern), markert tekst avhengig av aktuell redigeringsmodus (flytte/skalere/rotere eller utligning/vri/linjeavstand)

Ctrl+Høyre

Øke horisontal skala for, eller sperre (kern), markert tekst

Ctrl+Ned

Redusere skala eller linjeavstand for markert tekst avhengig av aktuell redigeringsmodus

Ctrl+Opp

Øke skala eller linjeavstand for markert tekst

Shift+Ctrl+Venstre

Samme som Ctrl+Venstre (grov)

Shift+Ctrl+Høyre

Samme som Ctrl+Høyre (grov)

Shift+Ctrl+Ned

Samme som Ctrl+Ned (grov)

Shift+Ctrl+Opp

Samme som Ctrl+Opp (grov)

Alt+Venstre

I markert tekst: Flytte tegn mot venstre. Ingen markering: Flytte all tekst fra markør til linjeslutt mot venstre.

Alt+Høyre

I markert tekst: Flytte tegn mot høyre. Ingen markering: Flytte all tekst fra markør til linjeslutt mot høyre.

Shift+Alt+Venstre

Samme som Alt+Venstre (store spring)

Shift+Alt+Høyre

Samme som Alt+Høyre (store spring)

Tastatursnarveier