Studio og dataanimasjon

Dersom du redigerer dataanimasjon med Studio eller ønsker å kombinere den med digital video, husk å lage animasjonene dine med de samme frame-størrelsene og bildeoppfriskningsratene som originalvideoen din

Pinnacle Studio image001 Studio og dataanimasjon

Unnlater du å gjøre dette vil du få unødvendig lange rendretider, og mulighetene for synlige feil ved avspilling av animasjonen øker.

Studio og dataanimasjon