Starte Title Editoren

Title Editorens allsidighet gjenspeiles av de mange forskjellige måtene du kommer til den fra Studios Redigeringsmodus på, ved å bruke det ene av de to verktøyene i Videoverktøykassen eller en musekommando på et av Tidslinje-sporene.

·    For å lage en fullskjermstittel eller –meny: Velg gå til tittel/menyredigering fra høyreknappens kontekstmeny i hovedtidslinjens videospor.

·    For å lage en overlaytittel eller –meny: Dobbelklikk på tidslinjetittelsporet.

·    For å skape en tittel fra verktøyskrinet: Åpne Lag tittel-verktøyet og klikk titteloverlay eller fullskjermstittel.

·    For å skape en diskmeny fra verktøyskrinet: Åpne Lag ny disk meny-verktøyet og klikk rediger meny.

·    For å redigere en fullskjermstittel: Dobbelklikk menyen hvor som helst i filmvinduet, og høyreklikk tittelen og velg Gå til tittel/Menyredigering.

·    For å redigere en fullskjermsmeny: Dobbelklikk menyen hvor som helst, og klikk rediger meny, eller høyreklikk på menyen og velg Gå til tittel/menyredigering.

·    For å redigere en overlaystittel: Dobbelklikk klippet på tittelsporet eller i listefremvisning, eller høyreklikk den hvor som helst og velg Gå til tittelredigering.

·    For å redigere en tittel eller meny fra verktøyskrinet: Med klippet åpent i egenskaper for klipp-verktøyet, klikk på rediger meny eller rediger tittel.

Starte Title Editoren