Title Editorens Album

Title Editorens Album er det rektangulære panelet på høyre side av Title Editor-skjermen. Det inneholder ressurser for konstruksjon av menyer og titler på samme måte som Studios sentrale Album inneholder ressurser for å skape filmer.

Pinnacle Studio 262 album resource buttons Title Editorens AlbumTitle Editorens Album kontrolleres av gruppen på fire knapper som vist til venstre, og denne gruppen befinner seg mellom Edit Window og selve Albumet. Hver knapp åpner en av de fire Albumseksjonene: Utseendebrowseren, Bakgrunnsseksjonen, Bildeseksjonen og Knappeseksjonen.

Den fjerde av disse knappene, den som åpner knappeseksjonen, dukker opp kun når en meny eller tittel fra hovedvideosporet blir lagd, eller redigert. Dette fordi diskmenyene (som i tittelredigeringen kun er titler med knapper på) ikke er tillat på filmvinduets andre tidslinjespor.

ð Utseendebrowseren

ð Bakgrunnsseksjonen

ð Bildeseksjonen

ð Knappeseksjonen

Title Editorens Album