Bakgrunnsseksjonen

Pinnacle Studio 265 backgrounds button BakgrunnsseksjonenEn tittel eller meny kan ha fire typer bakgrunn: ensfarget, med fargetoning, gjennomsiktighet (ingen bakgrunn overhodet) eller en bildefil (som en tegning, fotografi eller en lagret videoframe).

Pinnacle Studio image002 Bakgrunnsseksjonen

Farge- og fargetonings-innstillingene i Bakgrunnsseksjonen i Title Editoren fungerer på samme måte som de i Utseendebrowseren, bortsett fra at fargen eller fargetoningen du velger umiddelbart påføres bakgrunnen til tittelen du redigerer.

Arbeider du med en overlay-tittel, kan du finne interessante bruksmåter for Opacity-innstillingen på fargevelgerdialogene for disse knappene, spesielt når overlayet brukes sammen med overganger. Normalt vil man dog bruke en gjennomskinnelig bakgrunn for titler, og transparency/gjennomskinnelighet er standardvalget for bakgrunn når du arbeider med en ny tittel eller meny.

Det siste alternativet for bakgrunner er bilde – en bildefil i ethvert standardformat. Som med mange av seksjonene i Studios Album, hentes bakgrunnene fra en kildemappe som kan endres ved å klikke på mappe-knappen. Bildefilen du velger med mappeknappen blir  den nye bakgrunnen, og bildefilene i mappen vises som miniatyrbilder på Albumets panel. Om nødvendig strekker Titteleditoren bakgrunnsbildet til det fyller bredden eller høyden på skjermen, men uten å endre størrelsesforholdet.

Legge til en motion background (bevegelig bakgrunn)

I Studio Plus kan disc-menyer ha en bakgrunn med video i bevegelse, og ikke bare et statisk bilde. For å lage en slik motion background, eller erstatte en, klikker du bare på folderknappen og blar gjennom til en filmfil i formatene AVI, MPEG eller WMV.

Pinnacle Studio image003 Bakgrunnsseksjonen

For å se en liste over filer når du blar gjennom etter en folder på harddisken din, velger du ønsket filmfiltype (eller “Alle filer”) i “Filtype”-boksen.

Følgende regler gjelder når du legger til eller endrer et bevegelig menyklipp:

·    Lengden på filmen du legger til som bakgrunn påvirker ikke lengden på menyklippet i Movie Window. Hvis filmen er kortere enn klippet, blir den ganske enkelt gjentatt så mange ganger som er nødvendig for å fylle opp tiden; hvis den er lengre, blir den avkortet. Du kan justere lengden på menyen ved å trimme på tidslinjen eller i Klippegenskaper-verktøyet som vanlig.

·    Hvis du legger til en widescreen-film som en menybakgrunn i et prosjekt i standardformat, eller en standardfilm i et widescreen-prosjekt, blir filmen strukket eller klemt sammen etter behov for å matche prosjektformatet.

Bakgrunnsseksjonen