Knappeseksjonen

Pinnacle Studio 267 buttons button KnappeseksjonenSiden knapper er den magiske ingrediens som omformer titler til interaktive menyer, er denne seksjonen av tittelredigeringsalbumet tilgjengelig kun når det er hovedvideoens meny eller tittel som blir redigert. Dette er det eneste sporet man kan plassere menyer på.

Grovt sagt er en knapp et område av skjermen som brukeren kan interagere med på en eller annen måte. Knapper klassifiseres i forhold til den operasjonen de starter når brukeren klikker på dem, og ikke utseendet, som generelt sett bør gi en god pekepinn om oppførselen, men som ikke er påkrevd. De fire knappetypene er:

·    Normal: Denne knappen begynner avspillingen av et kapittel (altså ordinær video) eller hopper til en annen meny. Linken mellom knappen og dens mål opprettes i Klippegenskaper-verktøyet, ikke i Title Editoren.

·    Thumbnail (miniatyrbilde): Denne spesialutgaven av en normal knapp viser en miniatyrframe (eller et klipp i miniatyr) fra den delen av filmen den er linket til.

·    Previous (forrige): Denne knappen dukker opp på den andre og etterfølgende sider i menyer som strekker seg over flere sider (menyer med flere linker fra normal- eller miniatyr-knapper enn det er plass til på en side). Den linker til den foregående menysiden.

·    Next (neste): Denne knappen dukker opp på alle unntatt den siste siden i menyer som strekker seg over flere sider; den linker til den etterfølgende siden.

Det er flere eksempler på hver type knappdesign som følger med Studio. Hver knapp er en bildefil i Targa-format (tga). Undersøker du bildene i et bilderedigeringsprogram som Adobe PhotoShop eller Paint Shop Pro vil du se at de gjennomsiktige delene av knappbildet, og spesialområdet for visning av miniatyrbilder (hvor det er relevant), er definert av en alfakanal som følger med bildet.

Som vanlig lar en mappeknapp deg velge hvilken mappe på harddisken de viste bildene skal hentes fra.

For å bruke en av de medfølgende knappene, simpelthen dra den fra Albumet og inn i Edit Window, hvor den blir et knappobjekt – i prinsippet en identisk tvilling til bildeobjektet.

Pinnacle Studio image002 KnappeseksjonenStandardhandlingen for de medfølgende knappene avgjøres av filnavnene, men man kan tilordne det markerte knappobjektet en ny handling fra nedtrekkslisten i Knappseksjonen i Title Editorens Album. Første valg på listen, “Not a button” (”ikke en knapp”), fjerner handlingen fra objektet – nå er det kun et grafisk element. De andre valgene tilsvarer knapptypene som beskrevet ovenfor.

Tips: Husk at det ikke er knappens utseende som avgjør dens oppførsel, men knapptypen du tildeler den fra menyen.

Knapputheving

Pinnacle Studio image003 KnappeseksjonenDVD-menyer (men ikke VCD- og S‑VCD-menyer), gir synlig tilbakemelding ved å utheve den aktuelle knappen når brukeren beveger seg rundt menyen. Spesiell aktiv utheving indikerer en knapp som er i ferd med å aktiveres, rett før handlingen utføres. (Du kan forhåndsvise denne uthevingseffekten i Player, og interagere med menyen enten med muspekeren eller Players DVD-kontroller.)

Title Editoren gir deg muligheten til å definere en farge for hver fremhevingstype, du kan også gjøre stilvalg som bestemmer hvordan uthevingene skal tegnes. Kontrollene for disse innstillingene befinner seg nedenfor knapptype-listen:

Klikk fargevelgerne Active og Selected for å stille inn de uthevingsfargene som fungerer best med din meny. Menyene dine kan bli tydeligere dersom du bruker konsistente uthevingsfarger for alle menyene på en disk.

De tre uthevingstypene er, fra venstre mot høyre:

·    Box: Uthevingen tegnes som et rektangel som omslutter knappen.

·    Follow shape (følg form): Uthevingen dekker det synlige området på knappen uansett knappens form.

·    Underline (understrek): Knappen blir understreket.

Disse uthevingsalternativene kan brukes på alle typer knapper laget av alle typer objekter, ikke kun bilder hentet inn fra Albumet. Fjern markeringen i avkryssingsboksen Highlight style dersom du ønsker å deaktivere knapputheving mens du arbeider i Title Editoren.

Knappeseksjonen