Utseendebrowseren

Pinnacle Studio 262 looks browser button UtseendebrowserenDenne seksjonen i Title Editorens Album har tre underseksjoner, som nås via skillearkene Standard, Custom og Favorites langs toppen.

Standard-skillearket er en samling stiler som kan brukes på tekst og andre objekter du bruker i titlene dine. Hver stil består av en farge (eller fargetoning, eller gjennomskinnelighet) for hver av “flatene” (overflatene), kantene og skyggene for det objektet den gjelder, pluss en separat sløringsparameter for hver. En siste parameter er skyggeretning, som har åtte muligheter.

For å endre utseendet til et eksisterende objekt, klikker du på utseendet du ønsker mens objektet er markert. Nye objekter opprettes med det sist markerte utseendet.

Pinnacle Studio 263 selecting in looks browser Utseendebrowseren

Valg av utseende i Utseendebrowseren (Looks Browser): hver knapp i Standard-skillearket er tilgjengelig i åtte stiler, som presenteres for deg som en undermeny. Hvert utseende har en numerisk ID som vises som et tool-tips under musen din. På bildet over er musen på utseende 27‑3.

Custom-skillearket lar deg tilpasse de medfølgende utseendene eller lage dine egne ved å endre parameterne beskrevet overfor. Tre identiske sett med kontroller justerer parameterne for henholdsvis flate, kant og skygge. Her er dialogboksen for flate:

Pinnacle Studio image003 Utseendebrowseren

De tre alternativknappene langs toppen velger ensfarget, fargetoning, eller ingen farge (gjennomskinnelighet). Klikker du fargevelgeren ved siden av den første knappen dukker en ellers standard Windows fargedialogboks opp, hvor det er tilføyd en Opacity-slider (gjennomsiktighet, 0‑100%).

Pinnacle Studio 264 gradient designer UtseendebrowserenFargevelgeren ved siden av den andre knappen åpner en fargetoningsdesigner, som lar deg definere fargetoning ved å sette startfarger i hvert av hjørnene i en kvadratisk overflate. Klikk fargevelgeren i hjørnene av fargetoningsvinduet for å velge fargen for de respektive hjørnene.

Merk: Enkelte av de mer utførlige av de medfølgende utseendene benytter spesielle interne funksjoner og kan således ikke redigeres.

Pinnacle Studio 264 favorites buttons UtseendebrowserenFavorites-skillearket lar deg lagre bestemte utseender som du selv har tilpasset, for eventuell gjenbruk i fremtiden, slik at du slipper å huske eller skrive ned parameterne du brukte. Klikk den venstre knappen for å lagre det aktuelle utseendet som en av favorittene dine. Klikk den høyre knappen for å slette den markerte “favoritten”.

Utseendebrowseren