Title Editorens kontroller

Title Editorens hovedkontroller er plassert i klynger rundt Edit Window.

ð Title-type-knappene

ð Objektverktøykasse

ð Redigeringsmodus – knapper

ð Objektlayout – knapper

ð Utklippstavle og sletting – knapper

ð Tekststil – kontroller

Title Editorens kontroller