Objektverktøykasse

Pinnacle Studio 251 object toolbox ObjektverktøykasseDenne klyngen med fire Title Editor-verktøyknapper er plassert til venstre nedenfor Edit Window.

Pinnacle Studio 251 object ObjektverktøykasseDet første verktøyet (pilen) brukes for alle redigeringsoperasjoner på det til en hver tid markerte objektet. Et markert objekt er omgitt av en rekke ankerpunkter som du kan bruke til å justere dets størrelse, plassering, størrelsesforhold og andre geometriske forhold med.

De andre tre verktøyene kan du lage objekter i Edit Window med – tekstbokser, ellipser og rektangler.

Pinnacle Studio 252 creating object ObjektverktøykasseHvert av dem brukes på noenlunde samme måte. Klikk på et av de tre verktøyene, og deretter i Edit Window der hvor ett av objektets hjørner skal være. Bruk musen til å trekke objektet ut til ønsket form, som vist med den stiplede linjen.

Pinnacle Studio 252 finished object ObjektverktøykasseNår objektet har størrelsen og størrelsesforholdet du ønsker, slipp musen. Uansett type opprettes objektet med de spesifiserte dimensjonene. Andre egenskaper – farge, toning, skygge, etc. – bestemmes av den valgte look (utseende) i Title Editorens Album. Alle egenskaper kan senere endres etter ønske.

Etter at objektet er opprettet deaktiveres det objektverktøyet du brukte, og markeringspilen blir igjen aktiv. Selve objektet er markert – som vanlig med ankerpunkter – og kan nå manipuleres med musen.

Omplassering av objekter i tre dimensjoner

Pinnacle Studio 252 object layers diagram ObjektverktøykasseEttersom objekter kan overlappe hverandre, er det lett å havne i situasjoner hvor et objekt som skulle være helt synlig er delvis eller helt skjult av ett eller flere andre objekter. I slike tilfeller kan du bruke de fire omplasseringskommandoene på Title Editorens Layers-meny. Disse kommandoene påvirker det markerte objektet, for eksempel som rektangel “3” i diagrammet.

·    Bring to Front (Sette forrest): Objektet flyttes foran alle andre objekter. I diagrammet er objekt 3 nå foran objekt 1.

·    Send to Back (Sette bakerst): Objekt flyttes bak alle andre objekter. Objekt 3 er nå bak objekt 5.

·    Bring Forward One Layer (Sende ett lag forover): Objekt 3 er nå foran objektene 2, 4 og 5, men fremdeles bak objekt 1.

·    Send Back One Layer (Sende ett lag bakover): Objekt 3 er nå bak objektene 1, 2 og 4, men fremdeles foran objekt 5.

Om tekstobjekter

Å velge et tekstobjekt er forskjellig fra å velge et rektangel eller en ellipse på ett viktig punkt: objektets tekstfelt gjøres ”aktivt”, det vil si at all input fra tastaturet aktiverer feltet slik at det du skriver vises i feltet.

Pinnacle Studio 253 text box ready Objektverktøykasse

Et aktivt tekstfelt indikeres av en markør for innsetting av tekst, av objektrammens endrede utseende, og av at ankerpunktene er borte.

Pinnacle Studio 254 text box   studio Objektverktøykasse

Når et tekstobjekt ikke er valgt, kan du aktivere tekstfeltet direkte ved å klikke i midten av objektet. Hvis du vil se markeringsrammen og ankerpunktene, må du klikke på kantene av objektet. Med andre objekter kan du klikke hvor som helst i objektet for å velge det.

For å deaktivere et tekstfelt klikker du hvor som helst i Edit Window utenfor tekstobjektet.

Ettersom tekst er en vesentlig del av de fleste titler og menyer, oppretter og aktiverer Text Editoren automatisk et tekstobjekt i midten av Edit Window dersom du begynner å skrive uten at det eksisterer noe tekstobjekt.

Avansert tekstredigering

Som en tekstbehandler gir Title Editoren deg muligheten til å formatere en gruppe tegn. Marker en sammenhengende mengde tegn med muspekeren og utfør ønsket formatering.

Mulige operasjoner på tegngrupper inkluderer tekststil (skrifttype, stil og utseende), utklippstavleoperasjoner (klipp ut, kopier, lim inn) og sletting, samt en rekke spesialkommandoer for plassering, spatiering og skalering, som er tilgjengelige kun fra tastaturet. Disse omtales under Tastatursnarveier.

Objektverktøykasse