Title-type-knappene

Pinnacle Studio 250 title type buttons Title type knappeneDe fire knappene i denne klyngen er plassert til venstre på skjermen over Title Editorens Edit Window. Kun én av dem kan velges av gangen. Velg den første knappen hvis du skal lage en stilltittel. Den andre lager en rulletekst, hvor tittelens tekst og grafikk beveger seg oppover på skjermen, akkurat som rulleteksten på slutten av en film. Den tredje lager en tversgående tittel, som vises som én enkelt tekstlinje som beveger seg fra høyre mot venstre over skjermen, i likhet med meldinger på tv-nyhetene.

Tilgjengelighet: Rulletekster og tversgående tekster støttes kun av Studio Plus.

Den fjerde knappen er for å lage diskmenyer, som det er greit å tenke på som “titler med knapper”. Faktisk er en meny akkurat som alle andre titler, med unntak av to egenskaper:

·    En meny har minst én knapp. En tittel har ingen. Legger man en knapp til en tittel gjør man den om til en meny, og fjerning av den siste knappen på en meny gjør den om til en tittel. På samme måte, hvis du klikker Menu-knappen mens du redigerer en tittel, legger Studio automatisk en knapp til tittelen.

·    En meny kan ikke ha rullende eller tversgående tekst. Title Editoren lar deg ikke legge menyknapper til en rullende eller tversgående tittel.

Fordi diskmenyer kun er tillatt i hovedvideo-sporet på filmvindutidslinjen, vil knappene for å lage diskmenyer ikke dukke opp når en tittel fra et av de andre sporene blir lagd eller redigert.

Title-type-knappene