Picture-in-picture-verktøyet

Picture-in-picture (ofte forkortet til “PIP”) – innlemmelsen av ytterligere en frame i hovedvideoen – er en allsidig effekt kjent fra profesjonelle tv-produksjoner.

Pinnacle Studio 180 pip demo Picture in picture verktøyet

Picture-in-picture med valgfri ramme, skygge og avrundede hjørner (venstre). Split-screen-effekter, som den loddrette splitten til høyre, er blant variasjonene som viser PIP-verktøyets allsidighet.

For å bruke picture-in-picture, starter du på den vanlige måten ved å dra noen videoklipp over på Movie Windows Tidslinje. Slipp klippene du vil ha som bakgrunnsvideo på video-sporet. forgrunnsklippet – PIP-klippet – skal på overlay-sporet nedenfor hovedklippet.

Merk: Planlegger du en split-screen-effekt, slik som den til høyre i illustrasjonen over, har det ingen betydning hvilket spor hvert av de to klippene legges på.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Picture in picture verktøyetMed klippene på plass velger du forgrunnsklippet og åpner Bilde-i-bilde og Chroma key-verktøyet (BiB/CK). Det er det syvende verktøyet i Filmvinduets videoverktøyboks. Velg Chroma key-knappen for å se kontrollene du trenger. Vi refererer vanligvis til de to aspektene av verktøyet hver for seg som Bilde-i-bilde- og Chroma key-verktøyet.

Pinnacle Studio image003 Picture in picture verktøyet

Verktøyet Picture-in-picture and Chroma key (PIP/CK) er egentlig to verktøy i ett. Siden de brukes individuelt, behandler vi dem som separate verktøy. Denne illustrasjonen viser PIP-siden av verktøyet. Klikk skillearket Chroma Key øverst på verktøyet for å skifte.

Picture-in-picture-verktøykontroller

Mesteparten av den venstre siden av PIP-verkøyet tas opp av et interaktivt layout-område hvor du kan både vise og modifisere dimensjonene, plasseringen og beskjæringen av overlay-videoen. Justeringene du foretar vises i Players forhåndsvisning mens du jobber.

Layout-området har to moduser, som du velger med alternativknappene Scale og Crop.

Scale-modus: Den grårutete regionen i layout-området representerer den gjennomsiktige delen av overlay-framen, som eventuell underliggende video blir synlig gjennom. Ved typisk bruk av PIP gjelder dette mesteparten av skjermen, når overlay-et gjøres lite nok til at hovedvideoen ikke blir unødvendig tildekket. Du kan modifisere PIP-framen på tre måter:

·    Klikk på PIP-framen og dra den innenfor layout-området for å omplassere den innenfor hovedvideo-framen.

·    Bruk de midtre kontrollpunktene på kantene av PIP-framen til å endre dens dimensjoner vilkårlig.

·    Bruk kontrollpunktene i hjørnene på PIP-framen til å endre dens størrelse men ikke dens størrelsesforhold (“aspect ratio”).

Crop-modus: I denne modusen representerer layout-området hele overlay-framen, uavhengig av dens faktiske dimensjoner som angitt i Scale-modus. Rektangelet som defineres av kontrollpunktene viser hvilken del av framen som er synlig. Utenfor det synlige området er framen delvis gjennomsiktig, og lar det rutete mønsteret vises gjennom.

Som i Scale-modus muliggjør sidekontrollpunktene fri justering av beskjæringsrektangelet, mens hjørnekontrollene opprettholder aspect ratio-en.

Pinnacle Studio image004 Picture in picture verktøyet

PIP-verktøyet i modusene Scale (V) og Crop (H).

Presets (forhåndssatte innstillinger): Velg et preset-navn for å sette alle PIP-kontrollene til de forhåndsbestemte verdiene som er forbundet med det navnet i en håndvending. Du kan velge et preset som en første tilnærming til de ønskede innstillingene dine, og så justere dem manuelt til du har akkurat det du ønsker.

Transparency (gjennomsiktighet): Bruk denne slideren om du vil at den underliggende videoen skal vises gjennom selve overlay-et. Flytter du slideren mot høyre blir overlay-et, sammen med sin ramme og skygge, mer og mer gjennomsiktig.

Pinnacle Studio image005 Picture in picture verktøyetBorder (ramme): disse kontrollene bestemmer fargen, bredden og gjennomsiktigheten til rammen som tegnes rundt overlay-framen. Sett bredden til null (slideren i ytterste venstre posisjon) hvis du ikke vil ha en ramme i det hele tatt.

Softness-slideren kontrollerer mengden av utvisking på den ytre kanten av rammen. Flytt slideren mot venstre for en brå overgang, eller mot høyre for å la rammen gli over i bakgrunnsvideoen. Kryss av i boksen Rounded corners om du vil avrunde hjørnene på PIP-rektangelet.

Shadow (skygge): Disse kontrollene bestemmer fargen, bredden, vinkelen og gjennomsiktigheten på drop shadow-effekten, som skaper en illusjon av at overlay-framen svever over bakgrunnsvideoen. Sett bredden (ved å bruke Distance-slideren) til null hvis du ikke vil ha skygge.

Den nummerksiveformete kontrollen for skyggens vinkel gir deg åtte valg for plasseringen av skyggen i forhold til rammen.

Enable picture-in-picture: Denne avkrysningsboksen lar deg slå PIP-effekten på og av.

Apply to new clips: Dette alternativet er nyttig når du ønsker å sette opp de samme PIP-innstillingene for en rekke forskjellige klipp. Så lenge alternativet er aktivt, vil PIP automatisk påføres hvert nye klipp du drar over overlay-sporet, med de samme innstillingene som ble vist sist gang verktøyet var åpent.

PIP-effektens grensesnitt

Om du foretrekker å
taste inn parameterinnstillingene for PIP numerisk fremfor grafisk, kan du gå til et alternativt grensesnitt som vises av Videoeffekter-verktøyet. Du kan også kombinere de to metodene, slik at du bruker PIP-verktøyets grafiske grensesnitt til å spesifisere de grunnleggende innstillingene, og så finjusterer dem med de numeriske effektparameterne.

De tilgjengelige parameterinnstillingene for Picture-in-picture-effekten er nærmest identiske med innstillingene i PIP-verktøyet:

Pinnacle Studio image006 Picture in picture verktøyet

Parameterinnstillinger for Picture-in-picture-effekten.

Position: Horizontal- og Vertical-sliderne bestemmer forskyvningen mellom PIP-framens senter og bakgrunns-framens senter.

Size: Width- og Height-sliderne setter størrelsen på PIP-framen som en prosentandel av dens opprinnelige dimensjoner. Når beskjæring benyttes kan den redusere den endelige størrelsen på PIP-framen på skjermen ytterligere.

Cropping (beskjæring): De fire sliderne i denne gruppen trimmer bort en prosentandel av den opprinnelige PIP-video-framen, slik at du kan fjerne overflødige deler av bildet og rette fokus mot hovedmotivet.

Video: Transparency-slideren lar bakgrunnsvideoen synes gjennom PIP-overlay-et i ønsket grad.

Border (ramme): Parameterne i denne gruppen tilsvarer Border-innstillingene i PIP-verktøyet,  og lar deg bestemme overlay-rammens farge, tykkelse, gjennomsiktighet (transparency) og kantmykhet, og å velge avrundede hjørner om du vil. En bonus i effektgrensesnittet er at det har separate Width- og Height-kontroller for å bestemme rammetykkelsen, fremfor den ene innstillingsmuligheten verktøyet gir.

Shadow: Som i Border-gruppen er disse parameterne så å si de samme som i PIP-verktøyet, med unntak av at parameterne Horizontal offset og Vertical offset gir noe større fleksibilitet ved plassering av skyggen enn verktøyets innstillinger for Distance og Angle.

Picture-in-picture-verktøyet