Video effects

Videoredigering går hovedsakelig ut på å velge, ordne og trimme videoklipp, og å forbinde klipp med overgangseffekter og kombinere dem med annet materiale som musikk og stillbilder.

Av og til trenger du imidlertid også å modifisere de faktiske videobildene, manipulere dem på et vis for å oppnå en ønsket effekt. Studios Videoeffekter-verktøy har et omfattende sett med plug-in videoeffekter som kan påføres både video og stillbilder.

Pinnacle Studio 137 video tool icon   effects Video effectsVideoeffekt-verktøyet er det åttende verktøyet i videoverktøykassen. Det har to hovedområder: til venstre er det en effektliste som viser hvilke effekter som allerede er koplet til de(t) aktuelle klippet(-ene), og til høyre er det et parameterpanel hvor du kan stille inn effektene slik du ønsker.

Pinnacle Studio image002 Video effects

Videoeffekter kontra audioeffekter

I det fleste sammenhenger fungerer Videoeffekter-verktøyet og Audioeffekter-verktøyet likt, med unntak av materialtypen de gjelder for.

ð Jobbe med effektlisten

ð Endre effektparametere

ð Keyframing

ð Bruk av keyframing

ð Forhåndsvisning og rendring

ð Videoeffektbibliotek

ð Standardeffekter

ð Plus-effekter

Video effects