Bruk av keyframing

Tilgjengelighet: Keyframing-funksjonen som omtales her er tilgjengelig kun i Studio Plus.

I parametervinduet for alle effekter som støtter keyframing, finn og kryss av i Use keyframes-boksen. Inntil du gjør dette opprettholder effekten ett enkelt sett med parameterverdier gjennom klippet.

Pinnacle Studio image001 Bruk av keyframing

Når du aktiverer keyframing for en effekt opprettes to keyframes automatisk. Den ene er ankret til starten av klippet, og den andre til slutten. Parametere for begge settes til den ikke-keyframede verdien. På Movie Windows tidslinje dukker en keyframe opp som et nummerert flagg på videoklippet. Keyframe-flaggene vises så lenge effektens parametervindu er åpent.

Pinnacle Studio 148 keyframe flags Bruk av keyframing

Keyframes for effekten som for øyeblikket er åpen i effektparametervinduet vises som nummererte flagg over en vertikal linje. Flagget til den aktuelle keyframen, hvis den finnes, er markert med farge som keyframe 3 her.

Samtidig vises flere kontroller på bunnen av parametervinduet: knappene Add og Subtract, Current keyframe-indikatoren med pil forover og bakover, og Keyframe time-telleren med skippeknapper.

Pinnacle Studio image003 Bruk av keyframing

Nye kontroller dukker opp på bunnen av parametervinduet når keyframes er aktivert

Pinnacle Studio 148 keyframe controls   current frame Bruk av keyframingCurrent keyframe-indikatoren viser nummeret til keyframen som tilhører framen du for øyeblikket ser på i Movie Window. Bruk pilene til å flytte fremover fra keyframe til keyframe. Når du klikker hopper markøren til den neste keyframe-posisjonen.

Når du ser på frames fra filmen din som det ikke er definert noen keyframe for, viser indikatoren en strek. De viste parameterverdiene er de som blir påført den aktuelle framen under avspilling.

For å lage en keyframe ved et hvilket som helst slikt punkt klikker du Add-knappen, eller begynner ganske enkelt å justere parametrene: når du gjør det legger Studio til en keyframe automatisk.

Pinnacle Studio image005 Bruk av keyframing

Keyframes nummereres i rekkefølge fra starten av klippet. Når en ny keyframe blir satt inn, eller en gammel slettes, blir de etterfølgende renummerert for å korrigere rekkefølgen.

Pinnacle Studio image006 Bruk av keyframing

Delete-knappen er tilgjengelig når den aktuelle framen har en keyframe; det vil si når som helst Current keyframe-indikatoren viser et nummer og ikke en strek.

Keyframe time-telleren viser tidsforskyvingen innenfor klippet i forhold til gjeldende tid i filmen – framen som vises i Player. Den første keyframen er derfor ved tid null, og den siste er ved en forskyvning som tilsvarer én frame mindre enn klippets varighet.

Når den aktive framen har en keyframe kan dens forskyvning endres med pilene på telleren. Posisjonene til den første og den siste keyframen kan ikke justeres. Andre kan flyttes fritt mellom de nåværende posisjonene til de tilstøtende keyframene.

Pinnacle Studio image007 Bruk av keyframing

Innstilling av tiden på keyframe 3.

Bruk av keyframing