Forhåndsvisning og rendring

Mens du arbeider med Videoeffekter-verktøyet, og velger effekter og justerer parameterinnstillinger, gir Player en dynamisk oppdatert forhåndsvisning av den aktuelle framen i filmen din. Å forhåndsvise en enkelt frame er ikke nødvendigvis spesielt avslørende når du arbeider med effekter som utvikler seg med varigheten av klippet (som Water drop-effekten).

I slike tilfeller må du spille av klippet for å se den fulle virkningen av effekten du legger på.

Siden mange effekter krever intense beregninger, vil ikke en helt myk og detaljert forhåndsvisning være tilgjengelig straks i de fleste tilfeller. Hver gang effekter blir lagt til eller fjernet, eller innstillinger blir endret, begynner Studio å ”rendre” klippet – rekalkulerer det ferdige utseendet – i bakgrunnen uten å forstyrre arbeidsflyten din.  En farget bjelke blir vist i Tidsskalaen over klippet mens bakgrunnsrendringen pågår.

Bakgrunnsrendring er valgfritt. Du kan deaktivere den om du vil, i Project preferences-alternativpanelet (prosjektinnstillinger) (Setup Ø Project Preferences).

Forhåndsvisning og rendring