Jobbe med effektlisten

Hvert video- eller bildeklipp i prosjektet ditt kan modifiseres av en eller flere videoeffekter. Hver effekt påføres det opprinnelige bildet i tur, i den rekkefølgen de vises i listen i Videoeffekter-verktøyet.

Pinnacle Studio image001 Jobbe med effektlisten

Avkrysningsboksene inntil hvert effektnavn lar deg aktivere eller deaktivere effekter individuelt, uten å måtte fjerne dem fra listen (som ville forårsake at eventuelle tilpassede parameterinnstillinger gikk tapt). I illustrasjonen over er “Speed”-effekten deaktivert mens de to andre effektene på listen forblir aktive.

Legge til og slette effekter

Pinnacle Studio image002 Jobbe med effektlistenFor å legge en effekt til listen for det aktuelle klippet, klikk knappen Add new effect for å åpne en effektbrowser på høyre side av verktøyvinduet.

Klikk et element i browserens Category-liste for å vise navnene på de individuelle effektene i den kategorien. Velg effekten du vil ha, og klikk OK-knappen for å legge den til.

Pinnacle Studio 139 effect trashcan button Jobbe med effektlistenFor å fjerne den markerte effekten fra listen klikker du slett effekt-knappen (søppelbøtte).

Pinnacle Studio image004 Jobbe med effektlisten

Videoeffekter-browseren er her åpen på siden for Studio Plus RTFX, som inneholder enda et sett effekter for Studio Plus. De andre oppførte pakkene inneholder andre premiumeffekter, som må kjøpes separat. Den siste ”kategorien”, More Effects, åpner en side på Pinnacles web-sted der ytterligere premiumeffekter er tilgjengelige.

Premium video- og audioeffekter, som annet låst innhold i Studio, kan brukes fritt, men legger et grafisk element, et “vannmerke”, til videoen når den spilles av. Dersom du ønsker å bruke effektene i en reell produksjon, kan du kjøpe en aktiveringsnøkkel uten å måtte forlate Studio. Se Utvide Studio for informasjon om kjøp av premiuminnhold for Studio, inkludert låste video- og audioeffekter.

Endre effektenes rekkefølge

Pinnacle Studio 140 effects up down buttons Jobbe med effektlistenDet endelige resultatet av å bruke mer enn en effekt på det samme klippet kan variere avhengig av rekkefølgen effektene påføres i. Med opp- og nedpilene til høyre for effektene kan du kontrollere posisjonen til hver effekt i prosesskjeden. Knappene gjelder den markerte effekten.

Jobbe med effektlisten