Keyframing

Parametrene for Studios videoeffekter legges vanligvis til på den første framen i videoklippet og fortsetter uendret til dets ende. Dette er standardoppførselen for hver effekt du legger på klippet.

Pinnacle Studio image001 Keyframing

Vanligvis er en effekts parametere konstante gjennom videoklippet effekten tilhører.

Keyframing – muligheten til å endre parameterverdier på en myk måte innenfor et videoklipp – åpner for en lang rekke muligheter rundt bruk av effekter i filmene dine.

Tilgjengelighet: Keyframing-funksjonen som omtales her er tilgjengelig kun i Studio Plus.

Hver keyframe lagrer et komplett sett med parameterverdier for effekten, og spesifiserer hvilken frame innenfor klippet de verdiene skal påføres fullt ut ved.

Pinnacle Studio image002 Keyframing

Med keyframing kan nye sett med parameterverdier påføres så ofte som ønskelig gjennom klippet.

Mellom keyframes justeres numeriske parameterverdier automatisk fra frame til frame for å oppnå en jevn forbindelse mellom keyframe-verdiene.

Pinnacle Studio 145 keyframing   3 frame demo Keyframing

En grafisk oversikt over keyframene i eksempelet over. Verdiene i Zoom (Z), Horizontal Position (H) og Vertical Position (V) settes av keyframe 1 ved starten av klippet, av keyframe 2 omlag en tredjedels vei inn, og av keyframe 3 ved enden. Verdiene glir mykt over i hverandre over mellomliggende frames.

De fleste effekter støtter keyframing. Enkelte gjør ikke, enten fordi de ikke har noen parametere, eller fordi de i likhet med Speed-effekten ikke egner seg for keyframing.

Keyframing-scenarier

For hver påførte effekt kan et klipp i teorien ha like mange keyframes som det har frames. I praksis trenger du vanligvis bare noen få.

Pinnacle Studio 145 keyframing   two frames Keyframing

To keyframes er tilstrekkelig for et mykt skifte av parameterverdier fra én innstilling til en annen gjennom klippet.

Keyframing gir deg nøyaktig kontroll over måten en effekt påføres klippet på. Det blir en enkel sak å lirke en effekt inn og ut, for eksempel.

Pinnacle Studio 146 keyframing   ease in out Keyframing

Med et sett med fire keyframes kan du lirke inn én eller flere parameterverdier i starten av et klipp og lirke dem ut igjen i slutten.

Pinnacle Studio 146 keyframing   slideshow Keyframing

En annen måte å lage et slideshow med pan-og-zoom på er å bruke Pan-and-Zoom-effekten på ett enkelt stillbildeklipp. To keyframes med identiske parametere definerer starten og slutten for hvert utsnitt – uansett hvor mange som må til – innenfor showet.

Keyframing