2D Editor

Bruk denne effekten for å forstørre bildet og bestemme hvilken del av det som skal vises, eller for å krympe bildet og eventuelt legge på en ramme og skygge.

2D Editor