Bevegelsessløring

Denne effekten simulerer sløringen som kommer av at kameraet beveges hurtig under eksponering. Både vinkelen og mengden av sløring kan stilles inn.

Bevegelsessløring