Color correction (fargekorreksjon)

De fire sliderne i parameterpanelet for denne effekten kontrollerer fargeleggingen i det aktuelle klippet med tanke på:

Brightness (lysstyrke): Hvor intenst lyset er

Contrast: Spennvidden i de lyse og mørke verdiene

Hue (fargetone): Lysets plassering i spekteret

Saturation (fargemetning): Mengden ren farge, fra grå til helt mettet

Color correction (fargekorreksjon)