Earthquake

Studio Plus-effekten Earthquake rister videoframen for å simulere et seismisk fenomen. Du bestemmer alvorlighetsgraden med sliderne for hastighet og intensitet.

Earthquake