Invert (invertere)

På tross av navnet er ikke Invert en effekt som snur displayet opp ned. I stedet for selve bildet er det fargeverdiene i bildet som inverteres: hver piksel tegnes på nytt i sin komplementære lysintensitet og/eller -farge, noe som gir et bilde som er lett gjenkjennelig men også fargelagt på nytt.

Denne effekten bruker fargemodellen YCrCb, som har én kanal for luminans (informasjon om lysstyrke) og to kanaler for krominans (fargeinformasjon). YCrCb-modellen brukes ofte i digitale videoprogrammer.

 Pinnacle Studio 169 invert demo Invert (invertere)

Originalbildet (øverst til venstre) og de syv kolorittene Invert-effekten gir.

Invert (invertere)