Lens flare

Denne effekten simulerer lysskjæret som kommer til syne når sterkt, direkte lys overeksponerer et område på en film eller et videobilde.

Du kan bestemme retningen, størrelsen og typen til hovedlyset. Det første alternativet som vises nedenfor lar deg fjerne lyset, selv om dets sekundære virkninger – lysstråler og refleksjoner – allikevel opprettes.

Pinnacle Studio 165 lens flare types Lens flare

De åtte alternativene for type.

Lens flare