Luma key

Denne overlay-effekten fungerer svært likt Chroma Key (side 213), men i dette tilfellet defineres de transparente områdene i forgrunnsbildet av lystetthet og ikke av fargeinformasjon.

Denne effekten fungerer svært likt Chroma Key, men i dette tilfellet defineres de transparente områdene i forgrunnsbildet av lystetthet og ikke av fargeinformasjon.

Luma key