Water drop (vanndråpe)

Denne effekten simulerer en dråpes nedslag på vannoverflaten, som gir konsentriske bølger som sprer seg.

Pinnacle Studio 166 water drop demo Water drop (vanndråpe)

Etapper i Water Drop-effekten (“Big drop”-innstillingen).

Water drop (vanndråpe)