Water wave (vannbølge)

Denne effekten lager en fordreining som simulerer en rekke havbølger som passerer over videoframen etter hvert som klippet spilles. Med effektens parametere kan du justere antallet, mellomrommet, retningen og dybden til bølgene.

Water wave (vannbølge)