Standardeffekter

Denne seksjonen beskriver fire av de fem effektene som følger med i Standard RTFX-gruppen øverst i Studios effekt-browser. Den femte, Pan and zoom, omtales under Grensesnittet for pan-og-zoom-effekten.

Auto color correction, Noise reduction og Stabilize (automatisk fargekorreksjon, støyreduksjon og stabilisering) klassifiseres som cleaning-effekter. Disse bidrar til å korrigere defekter i kildevideoen, som støy og kameraristing.

Merk: Studios effekter for opprensking av video er generelle filtre som er laget for å redusere de mest vanlige problemene som er å finne på en lang rekke materiale. De er ikke en mirakelkur. Resultatene dine vil variere avhengig av originalmaterialet og problemenes type og alvorlighetsgrad.

ð Automatisk fargekorreksjon

ð Noise reduction (støyreduksjon)

ð Stabilize

ð Speed

Standardeffekter