Automatisk fargekorreksjon

Denne effekten kompenserer for ukorrekt fargebalanse i videomaterialet ditt. Konseptet minner om innstillingen “white balance” på et videokamera.

Brightness: Fargekorreksjon kan påvirke lysstyrken i bildet. Med denne slideren kan du utføre manuell korreksjon, om nødvendig. (Teknisk sett modifiserer kontrollen “contrast gamma”-en i bildet og ikke den reelle lysstyrken.)

Merk: Auto color correction-effekten kan skape videostøy i klippet som en bivirkning av prosesseringen. Hvis denne når et plagsomt nivå kan Noise reduction-effekten som omtales nedenfor brukes.

Automatisk fargekorreksjon