Noise reduction (støyreduksjon)

Denne plug-in-en bruker en algoritme for støyreduksjon som kan forbedre fremtoningen til video med støy. For å minimalisere artifacts (bildedefekter som har oppstått som en bivirkning av bildebehandling) foretas støyreduksjon kun i områder av framen hvor bevegelsesmengden kommer under en viss terskelverdi.

Motion threshold: Denne slideren styrer terskelverdien. Flytter du den mot høyre økes mengden bevegelse effekten tolererer, og den delen av bildet som blir påvirket har en tendens til å øke. Samtidig øker også faren for å skape uønskede artifacts i videoen.

Noise reduction (støyreduksjon)