Speed

Med denne sofistikerte effekten kan du sette hastigheten på alle videoklipp over en sammenhengende rekke fra 10 til 500 prosent av normalen, enten forlengs eller baklengs. Klippets lengde endres når du varierer hastigheten på det.

Hvis klippet inneholder audio vil også den øke eller minke hastigheten. Med alternativet som lar deg beholde den opprinnelige tonehøyden unngår du at det plutselig dukker opp tegnefilmstemmer i lydsporet ditt.

Speed